Yetişkinlere Yönelik Hizmetlerimiz

Bugün sosyal yaşamın gündemini oluşturan problemlerin önemli bir kısmı psikolojik kökenlidir. Kişinin psikolojik problemleri ile ilgili bir yardım almaya yönelmesi ya da yönlendirilmesi, çoğunlukla şu üç temel duygulanımda yaşadığı rahatsızlığının belirli bir seviyenin üzerinde seyretmesiyle belirir: üzüntü, kırgınlık ve endişe. Burada belirleyici olan kişinin günlük yaşantısının akışını engelleyecek ölçüde rahatsızlık verici bir seviyede yaşıyor olmasıdır. Yetişkinlere yönelik psikoterapi süreci; kişinin kendini tanımasını, anlamasını ve farkındalık kazanmasını sağlar. Bu farkındalık ile kişinin, kendisi ve içinde bulunduğu durumla ilgili sağlıklı kararlar alarak sıkıntılarıyla baş edebilir hale gelmesi amaçlanır.

Günlük yaşamın bir gereği olan psikolojik destek sadece acil durumlarda değil tedbir alma ve yaşam kalitesini yükseltme açısından da gereklidir.

Yetişkinlere yönelik hizmetlerimiz şu başlıklarda toplanmaktadır:
• Depresyon
• Duygu durum Bozuklukları
• Kaygı Bozuklukları
• Panik Atak
• Fobiler
• Obsesif-Kompulsif Bozukluk
• Travma Terapisi
• Yas Terapisi
• EMDR
• Stres ve Öfke Kontrolü
• Cinsel Terapi
• İlişki ve Uyum Sorunları