Yas Danışmalığı

Ölüm ve yas süreci insan hayatındaki en sarsıcı  yaşantılardır. Yaşamın her döneminde bireyler, bir ayrılık ve kaybın ardından normal yas süreci ile yüz yüze kalır.
Yas, kayıp yaşayan bireyin yaşamının her alanını ilgilendiren çok boyutlu, zor bir süreçtir. Ancak bir hastalık değildir. Sevilen bir kişinin kaybı sonrası inkar, üzüntü, ağlama vb. tepkilerin ortaya çıkması beklenilen doğal bir tepkidir. Fakat bu ortaya çıkan tepkilerin kendine ve etrafına zarar verecek düzeyde yoğun olması, yas süresinin uzaması (6 aydan daha uzun), devam eden hayatın işlevselliğini bozması durumunda kişinin uzman tarafından psikolojik destek alması gerekliliğini göstermektedir.
Yas terapisinde; danışanın kayıpla ilgili çözülmemiş duygularını çözmek ve yaşadığı üzüntü, sıkıntıları ile başa çıkma becerilerini arttırmak hedeflenir.