WISC-R Zekâ Ölçeği

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans becerilerini içeren 12 alt testten oluşur. Bu alt ölçekler çocuğun genel bilgi düzeyi, işitsel algı ve dikkat, kavrama, soyut düşünebilme, görsel algı ve dikkat, görsel analiz ve sentez ve muhakeme gibi çeşitli alanlarda bilgi elde etmemizi sağlar.