WISC-IV Zeka Testi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ) 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik bir ölçme aracıdır. Bireysel olarak uygulanan WÇZÖ-IV, klinik alanda çocuklar için yaygın olarak kullanılan WISC-R Zeka Testinin güncellenmiş halidir. WISC-R’ın uyarlama yapıldığı yıllardaki koşullarla sınırlı kalması nedeni ile günümüz çocuklarının zihinsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmadığı düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

WÇZÖ-IV Zeka Testinin değerlendirilmesinde, çocuğun test esnasında gösterdiği tüm davranışlar (yönergeye uyumu, çalışma motivasyonu, dikkati, duygusal reaksiyonları, başarma arzu ve çabası vs.) da çok önemlidir. Bu nedenle test sonuçları sadece bir skor olarak değerlendirilmemeli, bütüncül olarak ele alınması önemsenmektedir. 

WÇZÖ-IV çocuğun performansını farklı işlev alanlarıyla yansıtan dönüştürülmüş puanların vurgulanmasıyla önemli yenilikler içeren özgün bir ölçek olup daha fazla bilgi vermektedir. Test; üstün zeka, zihinsel engel veya kişinin bilişsel açıdan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için yapılan bir değerlendirmenin parçası olarak da kullanılabilmektedir. Sonuçlar tedavi planı, klinik, nöropsikolojik değerlendirme için önemli bilgiler sağlamaktadır.