Uyum Sorunları

İnsanlar doğdukları andan itibaren sosyal bir çevre içine doğar ve ilişki kurmayı öğrenir. Çocukluktan yetişkinliğe dek, kendini toplum içinde tanır, kıyaslama yapar; güçlü ve zayıf yönlerini öğrenir. Kişinin sahip olduğu özelliklerinin bulunduğu çevre ile dengede ve uyumlu olabilmesi ve ilişki sürdürebilmesi oldukça önemlidir. Olumsuz yaşam koşulları, ebeveyn-çocuk ilişkileri, duygusal temelli sorunlar, temel ihtiyaçların karşılanmıyor olması, genetik, çevresel ve ekonomik faktörler gibi pek çok dinamik sosyal uyum sorunlarına sebep olmaktadır. Bu sorunlara örnek olarak, davranış sorunları, saldırganlık, yalan söyleme, evden/okuldan kaçma, alt ıslatma (enüresiz), dışkı kaçırma (enkopresiz), tırnak yeme, saç koparma, tikler, parmak emme, verilebilir. Çocuk ve ergenlerle danışmanlık sürecinde, sosyal çevre ve aile ilişkilerini tekrardan yapılandırmak, duygusal sorunların değerlendirilerek desteklenmesi, problem çözme ve başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.