Uyum Sorunları

Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde yeni beceriler kazanmaktadırlar. Çocuğun edindiği her yeni beceri beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da getirmektedir. Bu başlıca sorunlar, olumsuz yaşam koşulları, aile ilişkileri, duygusal temelli sorunlar, temel ihtiyaçlarının karşılanmıyor olması, genetik, çevresel ve ekonomik faktörler gibi sebeplere dayanmaktadır. Çocuk bu sorunlarla baş etmede anne baba başta olmak üzere çevresindeki yetişkinlerden yeterli desteği görmez ve yanlış tutumlara maruz kalırsa bu sorunların çözümü ileriki yaşlara ertelenir. Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar da “uyum ve davranış bozuklukları” olarak adlandırılmaktadır.

Bu sorunlara örnek olarak, davranış sorunları, saldırganlık, yalan söyleme, evden/okuldan kaçma, alt ıslatma, dışkı kaçırma, tırnak yeme, saç koparma, tikler, parmak emme verilebilir. 

Çocuk ve ergenlerle danışmanlık sürecinde, uzman, davranış bozukluğunu yorumlarken çocuğun yaşını ve davranış bozukluğuna yol açan olayın ciddiyetini göz önünde bulundurur. Öncelikle sorunlu bulunan davranışın şiddeti ve sürekliliği, sorunun dışa vuruluş biçimi, çocuk ve ailenin geçmiş yaşantısı ile ilgili detaylı bilgi edinerek, çocuğun sosyal çevre ve aile ilişkilerini tekrardan yapılandırır. Aynı zamanda duygusal sorunların değerlendirilerek desteklenmesi, problem çözme ve başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenir.