Uygulanan Test ve Envanterler


WISC-R Zekâ Ölçeği

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans becerilerini içeren 12 alt testten oluşur. Bu alt ölçekler çocuğun genel bilgi düzeyi, işitsel algı ve dikkat, kavrama, soyut düşünebilme, görsel algı ve dikkat, görsel analiz ve sentez ve muhakeme gibi çeşitli alanlarda bilgi elde etmemizi sağlar.
 
CAS Testi
CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu testle birlikte başarıyı önceden ölçebilmek, dehb olan çocukların teşhis edilmesi, öğrenme güçlüğünü önceden tespit edilmesi, üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve planlama problemi olan çocukların tanımlanması için son derece geçerli bir testtir.
 
AGTE
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Zihinsel becerileri, İnce ve Kaba Motor Beceriler, Dil Gelişimi,  Sosyal Gelişimi ve Öz bakım becerileri tek tek incelenip değerlendirilir. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.
 
MMPI Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) yaygın olarak kullanılan kişilik testidir. Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler ile değerlendirmeye alır. Test, bireylerin, tutumlarını, değerlerini, hem de psikopatolojik belirtilerini belirlemeye yardımcı olur.
 
CAT Çocuklar için Algı Testi
3-10 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Projektif yaklaşımlı olan bu testte resimli kartlar aracılığıyla çocuklardan hikâyeler oluşturmaları istenir. Bu hikâyelerle çocukların bilinçdışı süreçlerinin analiz edilerek, yaşadıkları çatışmaları ortaya çıkarabilmek ve bunlarla başa çıkabilmek için hangi savunma yöntemlerini kullandıklarını saptamak hedeflenmektedir.

LOUISA DUSS Öykü Tamamlama Testi
4-12 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan bu projektif yönelimli test yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen hikâyelerden oluşur. Her bir hikâye çocuğun dünyasına ait farklı bir bilgiyi elde etmemizi sağlar. Kardeş kıskançlığı, anne babayla olan ilişkiler, korkular, kendiyle olan çatışmaları ve bu bilinçdışı süreçle baş edebilmek için kullandığı savuna mekanizmaları hakkında genel bilgi edinmemizi sağlar.

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
Ergenlere bireysel olarak uygulanan projektif bir testtir. Siyah ve renkli mürekkep lekeleri içeren kartlardan oluşmaktadır. Çocuk ve ergenin ruhsal yapısı, kendiyle yaşadığı ruhsal çatışmaları, kullandığı savunma mekanizmaları, bilinçdışı süreçleri, kişilik özellikleri, ego fonksiyonları ve temel bireysel ihtiyaçları  hakkında detaylı bilgi edinmeyi amaçlayan bir testtir.
Frostig Görsel Algı Testi
4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler.
 
Bender-Geştalt Görsel Motor Testi
5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Çocuklardaki öğrenme bozukluğu, algılama ve çeşitli patolojik verileri elde etmeye yarayan bir ölçüm aracıdır.
Benton Görsel Bellek Testi
8 yaş üzeri çocuklara uygulanan Benton görsel bellek testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir. ekillerin kullanıldığı testte bakarak çizim, akılda kalan resmin çizimi, birçok şekil arasından tanıma şeklinde bellek testi yapılmaktadır. Şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendiren Benton görsel bellek testi, görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.


Gessel Gelişim Figürleri Testi
36ay – 72 ay arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler. Çocukların genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

İlkokula başlayacak olan çocukların sosyal, zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak hazır olma durumlarını ölçmeyi amaçlayan yardımcı bir testtir.
o    Gelişim Bozuklukları: Gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan bir grup psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkiler ve süreğen işlev bozukluklarına yol açar. Bu bozuklukların ortak özellikleri sosyal etkileşimde bozulma, dil gelişimi ve iletişimde bozulma, sınırlı ilgi alanı ve davranışların olması şeklinde görülebilmektedir.

Bu grupta yer alan bozukluklar;
•    Otizm,
•    Rett Sendromu,
•    Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu,
•    Yaygın Gelişimsel Bozukluk
•    Başka Türlü Adlandırılamayan Gelişimsel Bozukluk
 
Her çocuk benzersizdir ve kendine ait özellikleri vardır. Bu nedenle gelişimsel bozukluğu olan çocukların müdahale planı çocuğun özel ihtiyaçlarına göre geliştirilir. Tedavinin en önemli kısmı erken ve yoğun eğitim müdahalesidir. Uygun bir eğitim programı çocuğu çok yönlü destekler ve çocuğun iletişim, akademik, sosyal ve öğrenme becerilerini geliştirir.