Sosyal Beceri Sorunları

Sosyal beceri yetersizliği, bireyin iletişim başlatma ve sürdürebilmesi gibi çeşitli sosyal becerilere sahip olmaması veya sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamaması halidir.

Sözel veya sözel olmayan becerileri içeren sosyal beceriler altı grupta toplanmıştır;

  • ·        İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme Becerileri
  • ·        Grupla Bir İşi Yürütme Becerileri
  • ·        Duygulara yönelik Beceriler
  • ·        Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik beceriler
  • ·        Stresle başa çıkmaya yönelik beceriler
  • ·        Plan yapma ve Problem çözme becerileri


Sosyal beceri yetersizliği olan çocuklar gerekli becerileri öğrenme fırsat ve deneyimlerinden yoksun kaldıkları ve akranlarıyla  girdikleri ilişkileri uygun biçimde başlatamadıkları ya da sürdüremedikleri için bir kısır döngüye girer ve giderek yalnız kalırlar. Bu nedenle kendilerini mutsuz hissedebilirler. Girdikleri sosyal ortamlarda kaygılı, heyecanlı ya da öfkeli davranabilirler. Sosyal beceri yetersizliği kısa ve uzun vadede okula uyumda zorluk, okulu olumsuz algılama, okul başarısızlığı, okulu reddetme ve zayıf benlik algısı gibi birçok sonuca götürebilir.