Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, sözlü ya da yazılı dili anlamada, okuma, yazma, heceleme, ses atlama, matematik hesaplamalarında, iletişim kurma alanlarında beklenenin altında olması ile kendini gösteren bir bozukluktur. Bu durum çocuğun sadece akademik becerilerini değil tüm yaşam kalitesini etkiler.
Özel Öğrenme Güçlüğü disleksi (okuma bozukluğu), diskalkuli (matematik bozukluğu), disgrafi (yazılı anlatım bozukluğu) olarak üç türleri vardır. Bu türler tek başına görülebileceği gibi, birkaçı birlikte de görülebilir.
Bu durum çoğunlukla kendisini okul başarısızlığı olarak gösterir. Okul öncesi dönemde zayıf kavram gelişimi, sıralama becerisinde zorluk, zayıf motor gelişimi gibi belirtiler ile başlayabilir. İlkokul döneminde ise okuma yazmayı öğrenmede gecikme, bazı sesleri öğrenememe ya da karıştırma, harf/hece atlama, zaman kavramını karıştırma (dün, bugün, yarın vb), haftanın günlerini, aylarını sıralamada zorluk vb. belirtiler ile kendini gösterir.
Erken tanı ve tedavi yaşanan her sorunda olduğu gibi Özel Öğrenme Güçlüğü içinde oldukça önemlidir. Çeşitli test ve ölçekler uygulanarak çocuğun sorun yaşadığı ve desteklenmesi gereken alanlar tespit edilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ise çocuğa özgü bir tedavi ve müdahale programı uygulanır.