Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompülsiyon adı verilen tekrarlayıcı davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır. Kirlenme, düzen, biriktirme bunlardan bazılarıdır. Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, mantık dışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani kaygıya neden olurlar.

Obssesif Kompülsif Bozukluk, kişinin günlük yaşamını ciddi olarak kısıtlayan, aile, meslek ve sosyal yaşamında önemli işlev kaybına yol açan, kişinin yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Kronikleşme olasılığının yüksek olması tedavinin önemini arttırmaktadır.

Obssesif Kompülsif Bozukluğu olan danışanlar, kaygı verici düşüncelerden kaçarak ve kaçınarak başa çıkmaya çalışılırlar. Ancak düşüncelerden kaçmak, düşünmeyi daha da arttırır. Obsesif Kompülsif Bozukluk nedeniyle yapılan danışmanlık süreçlerimizde amaç, kişiyi kaygı veren düşünceler ile karşı karşıya getirerek tekrarlayıcı davranışları engellemek ve kaygıyı azaltmaya yönelik müdahalelerdir.