MOXO Dikkat Testi

d-CPT MOXO Testi  6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Son birkaç yılda ülkemizde de dünyada olduğu gibi DEHB ve diğer birçok endikasyonda tanıya yardımcı test olarak uzmanlar tarafından rutin olarak kullanılmaktadır. 

Test sırasında katılımcıdan belirli bir uyaranı ekranda gördüğünde yanıt vermesi, bunun dışındakilere ise yanıtsız kalması beklenir. Görsel ve işitsel çeldiricilerden etkilenme düzeyine göre, dört ana semptomdaki veriler saptanır. Çocuklar için uygulanması durumunda MOXO testi yaklaşık olarak 15 dakika, genç ve yetişkinlerde uygulandığında ise yaklaşık 18 dakika sürmektedir.