Kaygı Bozuklukları

Stresli  bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ya da baskı altında hissettiğimizde endişeli ve gergin hissetmek oldukça doğal bir durumdur. Çocuklarda da bu kaygılar geçici olduğu gibi gelişimlerinin de normal bir sürecidir.  Eğer bu korku ve kaygılar, kaybolması gereken yaşta hala devam ediyorsa ve çocuk ya da ergenin yaşamını olumsuz yönde etkilenmeye başlarsa kaygı bozukluğundan söz edebiliriz.

Yetişkin bireylerde ise belli bir düzeyde yaşanan kaygı kişiyi motive eder, yaptığı işe odaklanmasını sağlar. Ancak kaygı sürekli hissedilirse ve şiddeti çok yüksek ise, kişinin günlük aktivitelerini ve ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyorsa bu durum kaygı bozukluğunun habercisidir.

Kaygı bozukluğu tedavi edilebilen bir psikolojik durumdur. Danışmanlık sürecinde içsel psikolojik çatışmalara, davranışlara, düşüncelere odaklanılır. Kaygı bozukluğunda, kişinin olumsuz düşünme modelleri ve kaygıyı arttıran gerçek dışı inanışları saptanmaya ve bunlara karşı çıkmaya yardımcı olunur. Bunun yanı sıra nefes egzersizi ve çeşitli gevşeme egzersizleri, stresle başa çıkma yöntemleri ile  kişinin rahatlaması sağlanır.

Kaygı bozukluğu olan çocuk ve ergenlerle danışmanlık sürecinde, oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile kaygıyı azaltma ve bunlarla baş edebilmesi üzerine çalışılır. Aynı zamanda ailelere de verilmesi gereken psikoeğitim ve danışmanlık eşzamanlı olarak sağlanır.