Gelişimsel Sorunlar

Gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan bir grup psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkiler ve süreğen işlev bozukluklarına yol açar. Bu bozuklukların ortak özellikleri sosyal etkileşimde bozulma, dil gelişimi ve iletişimde bozulma, sınırlı ilgi alanı ve davranışların olması şeklinde görülebilmektedir.


Bu grupta yer alan bozukluklar:

-    Otizm

-    Rett Sendromu

-    Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

-    Yaygın Gelişimsel Bozukluk

-    Başka Türlü Adlandırılamayan Gelişimsel Bozukluk

 

Her çocuk benzersizdir ve kendine ait özellikleri vardır. Bu nedenle gelişimsel bozukluğu olan çocukların müdahale planı çocuğun özel ihtiyaçlarına göre geliştirilir. Tedavinin en önemli kısmı erken ve yoğun eğitim müdahalesidir. Uygun bir eğitim programı çocuğu çok yönlü destekler ve çocuğun iletişim, akademik, sosyal ve öğrenme becerilerini geliştirir.