Gelişim Değerlendirmesi

Gelişim, çocuğun doğum öncesinden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden olgunlaşma ve öğrenme etkileşimiyle sürekli ilerleme kaydetmesidir. Her gelişim döneminin belli ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların gerektiği zamanda ve gerektiği biçimde karşılanması gerekir. Aksi takdirde çocukta daha sonra telafisi daha güç olan sorunlar meydana gelir. Belli gelişim basamaklarını tamamlayamayan çocuklar bir üst dönem gelişim özelliklerini gösteremeyebilir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda kendi dönem özelliklerini göstermemiş çocuklarla düzenli seanslar halinde yaşına uygun gelişim özelliklerinin çalışılması gerekmektedir.
 
0-6 yaş arası çocukların gelişimsel süreçlerinin takibinin yapılması, zihinsel, duygusal ve sosyal alanda becerilerinin belirlenmesi, gerektiğinde desteklenebilmesi amacıyla 6 ayda bir gelişim testleri ve çalışmalarının yapılması önerilmektedir.