Fobiler

Her insanın çeşitli korkuları vardır. Yükseklik korkusu, fare korkusu gibi. Çoğu insan için korkular hayatın küçük, önemsiz bir parçasıdır. Ancak bu korkular, yoğun şekilde yaşanıp kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler hale gelirse o zaman bu duruma fobi adı verilir.
Fobiler bir düşüncenin, nesnenin ya da durumun varlığından kaynaklanan uzun süreli bir korku duyma halidir. Fobisi olan kişi, korku duyulan nesne ya da durumla her karşı karşıya geldiğinde yoğun bir kaygı tepkisi ve kaçınma tepkisi gösterir. Örneğin; kişi düşeceği korkusuyla uçağa binmek istemez, kaza yapacağı korkusuyla araba kullanmaz vb. Bu nedenle de yaşamı kısıtlanabilir ve fobi türüne göre, belirli iş alanlarında çalışmayı olumsuz yönde etkiler.
Fobiler, toplumda en sık görülen ruhsal bozukluklardandır. Diğer sorunlara oranla daha hızlı çözüme ulaşır. Ancak çözüm arayışı olmadığı takdirde genellikle kalıcı olma eğilimindedir. Fobilerin ortadan kalkmasını sağlamak için kişinin duygu durumuna ve şiddetine uygun yöntemler seçilir.