Ergenlik Dönemi Sorunları

Ergenlik dönemi fiziksel ve hormonal olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu dönem hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişikliklerin, dalgalanmaların yoğun görüldüğü, hem ergen için hem de ergenin ailesi için zor dönemdir. Aile ergeni anlamakta güçlük çekerken, ergen anlaşılma duygusunu tam olarak yaşayamadığını düşünür.

Bu dönemde ergenlerin depresif duygu durumunda artış görülebilir. Özgüven problemi, bireyselleşmeye çalışma, karşı cinsle yaşanan problemler, okul ve aile içi problemler buna sebebiyet verebilir. Bunlar dışında ergen zaman zaman öfke patlamaları yaşayabilir. 

Ergenlik sürecinde yapılan psikoterapi süreçlerinde aile ve ergen ile birlikte çalışmak çok önemlidir. Çünkü ergenlik evresinde ebeveynlerin çocuklara yaklaşım biçimleri ergenin davranışlarını doğrudan etkiler. Ergeni tanımak ve onun bu sürecini uygun biçimde yönetebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla aile görüşmeleri yapılır. Ergenle yapılan bireysel çalışmalar ise ailenin veya ergenin getirdiği sorunlar ele alınarak uygun tedavi yöntemleri ile desteklenir.