EMDR, Türkçe adıyla “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”, 1987 yılından bu yana geliştirilen, olumsuz duygu ve düşünceleri zihinden yeniden işlemden geçirmeye dayanan güçlü bir psikoterapi yöntemdir.

EMDR’a göre rahatsızlıkların olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. EMDR, işlenmemiş bu bilgiyi sağlıklı şekilde işlemlemeye çalışır.

EMDR tekniği travma tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, kişinin yaşadığı travmatik olayın olumsuz etkilerine karşı duyarsızlaşmasını sağlamak ve olumlu bir şekilde olayı yeniden işlemesini sağlamak amaçlanır. EMDR uygulamaları sonrasında kişi, durumu farklı bir şekilde değerlendirmeye, düşünsel ve duygusal anlamda değişim yaşamaya başlar. Kişinin duruma karşı sıkıntısının azalmasıyla birlikte bakış ve davranışsal değişimi de gerçekleşir.

EMDR Hangi Sorunlar İçin Uygulanabilir?
•    Depresyon
•    Kaygı Bozuklukları
•    Fobiler ve Korkular
•    Öfke ve Stres Yönetimi
•    Travmatik Yaşantılar (kayıp, yas, taciz, tecavüz, fiziksel şiddet, doğal afet vb)