Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki çocukluk çağının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır.

DEHB olan çocuklarda okul, ev ya da arkadaşlar ile ilgili sorunlar sıklıkla görülür. Okulda, akademik performans düşüktür, dikkatle ilgili sorunlar derslerde öğrenmelerini güçleştirir, sırasını bekleyemez, ödevlerinin başına oturmakta ve tamamlamakta zorlanırlar. Düşünmeden davrandıkları ve kurallara uymakta zorluk yaşadıkları için sıklıkla arkadaşlarıyla sorun yaşarlar. Verilen görevleri unuturlar, başladıkları işleri tamamlamakta zorlanırlar, dış uyaranlarla dikkatleri kolayca dağılabilir. Eşyalarını ödevlerini unutup kaybedebilirler. Tüm bunlar çocuğun günlük yaşamında, sosyal ilişkilerinde, okul başarısında olumsuz etkilere neden olur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısı olabildiğince fazla kaynaktan bilgi alınarak konulur. Aile görüşmeleri, çocuğun okulundan alınan bilgiler, çocuk ile yapılan çeşitli testler, ölçekler ve görüşmeler hem tanı hem de tedavi planlaması sağlar. DEHB tedavisinde ise öncelikle aile bireylerinin DEHB ile ilgili yanlış bilgiler ve önyargılar düzeltilir. Çocuk ile davranış düzenleyici yaklaşımlar ile dikkat süresini arttırıcı tedavi süreçleri uygulanır.