CAS Testi

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu testle birlikte başarıyı önceden ölçebilmek, dehb olan çocukların teşhis edilmesi, öğrenme güçlüğünü önceden tespit edilmesi, üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve planlama problemi olan çocukların tanımlanması için son derece geçerli bir testtir.