CAS Bilişsel Değerlendirme Testi

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin bilişsel işlemlerini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. CAS, Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere dört alt testten oluşmakta olup bu alt testlerin her birinin de üçer alt testi bulunmaktadır. Test, toplamda 12 alt testten oluşur. CAS, başarıyı önceden ölçebilme, DEHB ve öğrenme güçlüğü olan çocukların tespit edilmesi, üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve planlama problemi olan çocukların tanımlanmasında son derece geçerli bir testtir. Testin uygulanma süresi kişiden kişiye göre değişmekte olup 60 ile 120 dakika arasında değişim göstermektedir.

• Planlama Bilişsel İşlemler, kişinin bilişsel kontrolü sağlayarak strateji geliştirme ve uygulama becerilerini içerir. Bununla birlikte, davranış planlama, akademik sembol kullanımı, yeni karşılaştığı problem durumlara çözüm üretebilmek için karar alabilme becerileri, problem çözme şekli, kendini kontrol ve işlem hızı vb. gibi alanları kapsar.

• Eşzamanlılık Bilişsel İşlemler, bilgi üzerinde işlem yapmayı ve birbirinden farklı öğeler arasındaki ilişki kurma becerilerini içeren alandır. Bununla birlikte anlama, bağlantı kurma, akıcı zekanın temsil ettiği görsel içerikli uyaranları yorumlama ve problem çözme becerisi, fikir bütünlüğüne ulaşma performansı görsel bütünlük algısı, aynı anda birden fazla uyaranı ele alabilme, yönerge alma ve yönerge takibi, görsel ayrımlaştırma, fotografik hafıza vb. gibi alanları kapsar.

• Dikkat Bilişsel İşlemler, dikkati organize etme gücü, konsantre olma, temel noktaya odaklanma, seçici dikkat, dikkatteki devamlılık performansı, birden fazla uyarana aynı anda seçici odaklanma, verilen bilgiyi sınıflayarak işleme vb. gibi alanları kapsar.

• Ardıllık Bilişsel İşlemler, işitsel uyaranları kısa süreli hafızada etkin bir şekilde kullanabilme, sesleri ayrımlaştırma, farklı sözel içerikli uyaranları bir bütün olarak organize edebilme ve unutmadan geri çağırabilme, ardıl olarak verilen söz dizilimlerini hatırlama ve belirli bir süre sınırlaması içinde ritmin tepkide bulunabilme vb. gibi alanları kapsar.