Boşanma Öncesi ve Sonrasında Çocuk Danışmanlığı

 Boşanma sürecinde ve sonrasında anne-baba kadar çocuklarda zor bir dönemden geçer. Çocuklar için boşanma var olan sistemin çökmesidir. Çocuk bu süre içinde bilinmezlik nedeniyle öfke, kaygı, üzüntü gibi olumsuz duygular ile baş etmek zorunda kalır. Bu olumsuz duygular kimi zaman davranış sorunlarına kimi zaman duygusal problemler ile kendini gösterebilir.
Anne ve baba bu süreçte çocukları üzerinde gerekli özeni ve hassasiyeti gösterebildikleri takdirde çocukların çoğu bu değişimi olumlu şekilde kabullenebilmeyi öğrenir.

Boşanma sürecini yaşayan çocuklar ile yapılan psikoterapi sürecinde; boşanmanın çocuğa nasıl anlatılacağı ve bu durumun onu nasıl etkileyeceği, boşanma sonrası anne-baba-çocuk ilişkileri, boşanma sonrasında çocukta ortaya çıkan olumsuz duygu durum veya davranış sorunlarının üstesinden gelebilme başlıca ele alınan konulardır. Bu nedenle psikoterapi sürecinde hem çocuk hem de aile ile çalışılır. Bu sayede yaşanan bu geçiş dönemiyle ilgili olumsuz etkiler, çocuğun tüm hayatını etkileyen bir sorun haline gelmeden en aza indirilebilir.