Alkol ve Madde Bağımlılığı

Alkol ve madde kullanımı çağımızın en büyük tehditlerinden birini oluşturmaktadır. Bağımlılığın sosyal, biyolojik, genetik, davranışsal birçok nedeni vardır ancak hiçbir neden tek başına bağımlılık oluşumunu açıklamak için yeterli değildir.

Bağımlılık kısır bir döngüdür. Kişi önce maddeye karşı merak duyar. “Bir kereden bir şey olmaz” düşüncesiyle maddeyi dener. Kontrolün elinde olduğunu ve istediği zaman bırakabileceğini düşünür. Ancak her seferinde kullanım oranını arttırarak devam eder. Bunun sonucunda gençlerde, akademik performansta düşüş, aile ile çatışmalar, okul devamsızlığı, eve geç gelme, yalan söyleme, fazla para harcama vb. çeşitli davranış sorunları ortaya çıkar.

Günümüzde alkol ve madde kullanımı hızla artmakta ve başlama yaşı ise ciddi bir biçimde düşmektedir.  Madde kullanan herkesin bağımlı olma riski yüksektir. Madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili yapılan danışmanlık sürecinde kişinin motivasyon düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal çevre ve aile ilişkilerini tekrardan yapılandırmak, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kullanım sonucu oluşan davranış sorunlarını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.