0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Zihinsel becerileri, İnce ve Kaba Motor Beceriler, Dil Gelişimi, Sosyal Gelişimi ve Öz bakım becerileri tek tek incelenip değerlendirilir. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.