PSİKOLOJİ YAZILARI

29/01/2011
Baba - Çocuk İlişkisi
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı   Sosyo - ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi, çalışan anne sayısının artması tarihsel süreç içinde “baba olma” kavramını değişikliğe uğratmıştır. 1700’lü yıllarda çocuklarının dini ve okuma yazmayı öğrenmesinden, bir meslek edinip yuva kurmasından sorumlu olan baba, 1800’lü yıllarda evin ekmeğini kazanan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayan kişi rolünü üstleniyordu. 1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren de evin ekmeğini kazanan kişi olmasının yanında erkek çocuk için cinsel model olmasına da dikkat çekilmeye başlandı. Bu dönemde çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarından anne sorumluydu. 1900’lü yılların son çeyreğinde ise baba, çocuklarının her tür ihtiyacı ile ilgilenen, gerektiğinde onların bakımını üstlenen, onlarla oyun oynayan bir yetişkin rolünü alıyordu. Artık günümüzde babaları hamileliğin ilk günlerinden itibaren anne ile sorumluluğu paylaşan, çocukları ile duygusal bir bağ kuran rolde görüyoruz.   Baba - Çocuk İlişkisi Neden Önemlidir? Çocuğun sağlıklı bir benlik algısı geliştirmesi açısından önemlidir: Bireyin kendini algılayışı biçimine benlik algısı diyoruz; güçlüyüm, akıllıyım, değerliyim, önemliyim vb... Baba çocuğun kendine ve dünyaya güven duygusunun gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Güven ve sevgi dolu bir baba – çocuk ilişkisi çocuğun girişimci ve spontan bir birey olmasına katkıda bulunur. Sağlıklı bir baba - çocuk ilişkisi çocuğun bilişsel gelişimine olumlu katkılarda bulunur: Yapılan araştırmalar babasıyla yakın ve kaliteli ilişki içinde olan çocukların zihinsel gelişimlerinin ve akademik başarılarının olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Baba - çocuk ilişkisi, çocuğun kişilik ve ahlaki gelişimi açısından önemlidir: Babanın çocuğa model olması çocuğun toplumsal ve kişilik değerlerinin (dürüst olma, yalan söylememe, başkalarının hakkına saygılı olma, iyi iletişim kurma, kurallara uyma vb...) gelişimini etkilemektedir. Babanın tavır ve davranışları çocuğun sınırlarının nerede başlayacağını belirler. Baba hem erkek çocuğu için hem de kız çocuğu için cinsiyet rollerinin benimsenmesinde önemli rol oynar: Yapılan araştırmalar babanın anneden farklı olarak, çocuğun cinsiyetine göre davranmayı daha çok başardığını göstermektedir. Ayrıca baba aileye kültür tarafından belirlenmiş erkeklik ve kadınlık kavramlarını aktaran birinci kişidir. Erkek çocuğun özdeşim modeli olarak babayı seçmesi için, babanın oğluyla sağlıklı bir iletişim, uyumlu ve doyumlu bir ilişki içinde olması, sağlıklı bir model olması gerekir. Kız çocuğunun cinsiyetini benimsemesi için babanın kızının feminen davranışlarını onaylaması çok önemlidir.   Sağlıklı bir baba - çocuk ilişkisi nasıl kurulabilir?   Babalık öğrenilebilir bir kavramdır. Sanırım iyi baba olmak isteyen tüm babaların bilmesi gereken en önemli mesaj da budur. Çünkü hiç kimse iyi baba olarak doğmaz. Sevgi, sabır, araştırma ve öğrenme baba olmanın temel koşullarındandır. Çocuğun doğumundan itibaren onun bakımında (çocuğu besleme, avutma, uyutma, banyo yaptırma vb.. ) anneye yardımcı olmak sağlıklı baba - çocuk ilişkisinin başlamasını sağlar. Çocukla oyun oynama ya da birlikte bir etkinlikte bulunma (alışveriş yapma, balık tutma, oyuncaklarla oynama, maça gitme, sinemaya gitme vb...) sağlıklı bir ilişki için vazgeçilmezlerden biridir. Babanın çocuğunu övmesi, onun olumlu özelliklerinden söz etmesi çocuk için son derece önemlidir. Ancak övgü gerçekten hak edilmiş ve samimi olmalıdır. Baba çocuk için sürekli “meşgul ve yorgun” olan bir birey olmamalıdır. Çocuk istediğinde babaya ulaşabilmeli, baba eve geldiğinde yorgunluğunu çocuklarıyla birlikte çıkarabilmenin yollarını denemelidir. Çocuğun yaşı kaç olursa olsun anne babanın sevgisine ihtiyacı vardır. Çocukların özel günleri babalar için iyi bir fırsattır. Çocuğun okulda bir gösterisinde, doğum gününde ve diğer etkinliklerinde yanında olmak baba – çocuk ilişkisini pekiştirecektir. Çocukların da bizler gibi değerli olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Bir söz, bir dokunuş ya da içten bir gülücüğün değeri hiç bir şeyle ölçülemez.   Belki sağlıklı baba - çocuk ilişkisinin önemini çocukların yararını vurgulayarak anlatmaya çalıştık. Ancak sağlıklı bir baba – çocuk ilişkisinin babaya vereceği keyfi ve hazzı da unutmamak gerekir. Çocuklarımızla oynayarak çocukluğumuza döneminin fırsatını kullanabiliriz. Çocuklarımızın o sıcacık ve koşulsuz sevgilerini hissetmek de cabası.
DEVAMINI OKU
28/01/2011
Eşler Arası İlişkiler
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Evlilik temel iki kaynaktan besleniyor: Etkileşim ve cinsellik. Bu kaynaklardan herhangi biri işlevini görememeye başladığında kısa bir süre sonra diğeri de işlevini yitirmeye başlıyor. Bir anda sevgilerimizi ve sevgililerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Sevgilerin yerini hayal kırıklığı ve öfke alıyor. Önce kısa konuşmalar, evet-hayırlı yanıtlar, sonra uzun suskunluklar kaplıyor ilişkimizi. Yavaş yavaş uzaklaşıyoruz eşlerimizden. Eşlerimize ilgimizi kaybettikçe duygusal boşanmalar gerçekleşiyor, biz farkına varmasak bile.   Aşkla başlayan evlilikler en nadide, en nazlı ve en uzun ömürlü olmaya aday evlilikler. Aşk evliliği, ancak hayal kırıklıklarının da çok kolay yaşanabildiği dolayısı ile çok çabuk da tükenebilen evlilikler. Kaderci evlilikler ise uzun ömürlü, mutsuz ve sevgisiz evlilikler olmaya daha yakın evlilikler. Kaderci evlilikler daha uzun sürebiliyor, çünkü bu tür evliliklerde adından anlaşılacağı üzere yaşananlar alın yazısı (yazgı) olarak değerlendirilebiliyor. Hatta bu tür evliliklerde genellikle kadınlara kendi aileleri tarafından “otur oturduğun yerde, sakın geri dönmeyi düşünme” gibi baskılar da yapılabiliyor.  Görücü usulü evlikler ise, eğer kadın ve erkek tanıştırıldıktan sonra son kararı kendileri verebilmişlerse bazen aşk evlilikleri kadar bazen de ondan daha fazla güçlü ve sağlıklı olabiliyor.   Evlilikleri çekilmez hale getiren ve eşler arası ilişkiyi etkileyen bazı faktörler ise şunlar: Çocukluk ve ergenlik döneminden kalan bitmemiş işler: Anne-çocuk ilişkisi, çocuğun gelecekte kuracağı ilişkilerin (bağlanmaların) türünü belirliyor. Sağlıklı ve güvene dayalı bir anne – çocuk ilişkisi ile büyüyen çocuklar ileriki yaşlarında sevgi ve güvenli bağlanmalar gerçekleştirebiliyorlar.  Bazen de ergenlik döneminin bastırılmış ihtiyaçları, çatışmaları evlilikte nüksediyor; çiftler evliliklerinde adeta hırçın ve uyumsuz bir ergen gibi davranıyorlar, eşleri ile güç savaşına girerek ilişkide var olmaya çalışıyorlar. Bağımsız olmak istiyorlar, özgürlük ihtiyaçlarına sık sık vurgu yapıyorlar. Ergenlik döneminin bitmemiş işleri genellikle, sert ve katı kuralların hakim olduğu aile ortamlarında yetişen çocukların evliliklerinde görülüyor. Bir anlamda kimlik krizi yaşanıyor; ben kimim? nasıl biriyim? Nasıl biri olmak istiyorum? Soruları gündeme geliyor. Aile ile vedalaşamama: Çiftler evlenirken gerçekten ailelerine “hoşçakal anne – baba ben evleniyorum” diyememişlerse ve de aileler çocuklarına gerçekten “güle güle” diyememişlerse bu tür bir durumda evlilikler sıkıntıya giriyor. Çocukların aileleri tamamen “iyi niyetli” davranışlarla evliliğe katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Çocukları aracılığı ile gelinlerinin ya da damatlarının davranışlarına, evin düzenine ve ritüellerine kadar birçok şeyi çekip çevirmek istiyorlar. Böylece yeni kurulan evliliğin sınırları bir türlü belirginleştirilemiyor. Sınırları (başka kişi ve ailelere karşı “evet ve hayır”lar ile belirlenen) belli olmayan evlilikler korunmasız, korunaksız ve müdahaleye açık velilikler olarak bir yerden bir başka yere savrulup duruyor.  Yani ailede çiftler bir başka ailenin çocukları gibi rol almak durumunda kalabiliyorlar, eş olamıyorlar.  Bazı durumlarda eşlerden biri evliliğin dışında bile kalabiliyor ve böyle hissedebiliyor.  Bu tür evliliklerde enerjinin büyük bir kısmı büyümüş olunan aileyi savunmakla harcanıyor.  Farklılıkların vurgulanması: Evlilik iki farklı insanın eş olabilmek için gerçekleştirilen bir sözleşmedir. Aşkta insanlar birbirlerinin farklılıklarını görmezden gelip benzerlikleri görmeyi tercih ederken, evlilikte her nedense farklılıklar daha çok görülür hale geliyor. Oysa en renkli ve keyifli evlilikler biricikliğin önemsendiği ve korunduğu evlilikler oluyor. Evlilikte farklılıklar benzerliklere dönüştürülmeye çalışıldıkça (nafile değiştirme çabaları) ilişki zarar görüyor ve çiftler yavaş yavaş birbirlerinden uzaklaşmaya başlıyorlar. Çiftlerin birbirlerini (eşlerini) değiştirme çabaları ne denli güçlüyse birbirlerinin özdeğerlerine o denli zarar veriyorlar. Öyle ki 1+1=2 etmesi beklenen evlilik bazen 1+1= 1.15 filan ediyor. Yani bir araya gelince birbirlerinin değerlerini azaltıyorlar. Ailede koalisyonlar: Koalisyon güç birliği yapmak anlamına geliyor. Güç birliği bir başka güce ya da güç birliğine karşı kurulmuş bir işbirliğidir. Bu nedenle ailede koalisyonları biz uzmanlar pek sıcak bakmıyoruz.  Çünkü ailede koalisyonların olması demek en az iki kişinin ailedeki bir başka kişi ya da kişilere karşı olmaları demek. Bazı ailelerde anne ve çocuklar genelde babaya karşı koalisyon içinde oluyorlar. Bu tür durumlarda aile bütünlüğünden söz etmemiz zorlaşıyor. Özellikle çocuk yetiştirme tutumları açısından zafiyetler ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin dört kişilik bir ailede 3 (anne ve çocuklar)+1 (baba) durumu ortaya çıkıyor. Ancak bunların toplamı maalesef dört etmiyor. Koalisyonlar feodal ve büyük ailelerde (büyük anne –babanın da yaşadığı) koalisyonlar çok sık karşılaşılan özelliklerden biridir. Uzman olarak beklentimiz ve önerimiz, eğer bir koalisyon olacaksa bu koalisyonun eşler arasında olmasıdır. Aile dengesinin (sistemin) bozulması: Her ilişkinin, her sistemin kendine özgü bir dengesi bir ahengi vardır. Bu denge, aileye dışarıdan giren bir faktör tarafından bozulabilir;  çocuğun doğumu, kayıplar (yas), iş ve statü kayıpları, aldatma, yalan ve hastalıklar… Ailede dengenin bozulması eşler arası ilişkinin kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle aldatma ve yalan, ilişkide öfkenin, hayal kırıklığının ve öç alma isteğinin artmasına neden oluyor. Bu tür durumda evliliğin yeni bir dengeye oturması çok daha zor oluyor. Dengenin bozulması demek adeta suyun bulanıklaşması gibi bir şeydir; hiçbir şey görünmez, karmakarışık durumdadır. Bu durum aile yeni bir dengeye kavuşana kadar devam eder. Suyun berraklaşması, ailenin yeni duruma uyum sağlaması ile mümkün olur. Bu bazen terapi ile bazen de uyum ve uzlaşma ile gerçekleşebilir. Ailedeki değer sistemleri: Eşlerin ailelerinden transfer ettikleri değerler, kurallar ve iletişim biçimleri, ilişkide belirleyici olan faktörlerdendir. Aile danışmanlığı almak üzere gelen ailelerle yaptığımız görüşmelerde, eşlerin kendi ailelerindeki değer sistemlerini araştırmayı ihmal etmeyiz. Görüşmelerde bu değerlerin ilişkiye nasıl yansıdığını, eşlerin ailelerindeki kuşakla boyu iletişim biçimlerinin nasıl çalıştığını, çocukluk dönemlerinden itibaren aileler tarafından ortaya konan kurallar ve özlemlerin ne olduğunu çıkarmaya çalışırız. Çünkü çocukken bize verilen özlemler, kurallar ve iletişim biçimleri bizim ilişkilerimizde nasıl davranacağımızı, ne arayacağımızı ve neyi önemseyeceğimizi belirliyor. Daha da ötesi iletişim duruşumuzu belirliyor.    Diğer Faktörler: Hırçın ve mutsuz kişilikler, “mış” gibi evlilikler, tek taraflı olarak kariyer ve statüde farklılaşmalar, “tapusu bende” yanılgısı, ihtiyaçların değişmesi, yaşamın diğer alanlarında yeterince birlikte olamama (karı – koca olabilme ama eş olamama) gibi faktörler evliliğin çekilmez bir duruma gelmesine neden olabilir. Herkese mutlu, eş olunabildiği, farklılıkların ve biricikliğin korunduğu evlilikler dileği ile.   Saygılarımla,
DEVAMINI OKU
28/01/2011
Ötekileştirme
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
İnsanlar, kendilerini belirli gruplara ait hissederler, bu grupların üyeleriyle aralarında birtakım ortaklıklar bulunduğunu düşünürler ve her zaman, her konuda olmasa bile bu gruplar içinde genelde uzlaşırlar. Bir de bazılarını ötekileştirme vardır; adı açıkça konmasa bile bazıları “öteki” olarak algılanır; ötekinin farklı olduğuna, yanlış düşündüğüne, yanlış davrandığına, bu yüzden de onunla uzlaşılamayacağına inanılır. Yaygın bir tavırla, ait olduğumuz grubu yüceltir, ötekini/ötekileri alçaltarak, kendimizi, kendi gözümüzde değerli kılarız. Ardından da bizi değerli görmeyenlere kızmaya başlarız.   Birbirlerini “öteki” olarak tanımlayanlara arasında, görünmeyen ama varlıkları hissedilen adeta birtakım sanal duvarlar vardır. Genellikle duvarın iki yanındakiler de birbirlerini “öteki” olarak algılar. Bir zamanlar Çinlilere göre, Çin Seddi’nin dışındakiler öteki/barbar insanlardı, tarımdan anlamazlardı. Setin gerisindekilere göre ise Çinliler tarımdan başka bir şeyden anlamayan ve atı, oku bilmeyen insanlardı.   Bu konuda bir görece durum söz konusudur; bazen birilerini bazı ölçütler açısından öteki olarak algılarken bazı ölçütler açısından kendi grubumuzun içinde olarak algılarız. Örneğin komşunuzu öteki olarak algılarken, bir dış tehdit karşısında onunla aynı grupta bulunduğumuzu düşünebiliriz. Benzer şekilde, aralarında çatışan, birbirlerine öteki muamelesi yapan kardeşler, dışarıdan yönelen saldırılar karşısında birleşebilir.   Öteki tanımına uyanlar, empati kuramadığımız, şablonla baktığımız, dışladığımız kişilerdir. Ötekileştirdiğimiz kişiler için, günlük ifadeyle, “Adam değil,” deriz, onların adam olmadıklarını, hatta bazen insan bile olmadıklarını düşünürüz. Hindistan’da, lağımcılık ve benzeri işlerle uğraşan dokunulmazlar sınıfı vardır; üst kasttan insanlar, gerek gerçek, gerekse mecazi anlamda bunlara dokunmazlar. (Bazen kastlar arasındaki sınırlar, Çin Seddi’nden veya Berlin Duvarı’ndan daha katıdır.) Zihnimizdeki “önyargılar” ile karşımızdaki “öteki” arasında karşılıklı etkileşim vardır. Önyargılarımız arttıkça öteki’ni giderek daha itici ve tehlikeli algılamaya başlarız. Ötekinden kaçındıkça ve onunla çatıştıkça da ona ilişkin yeni ve daha güçlü önyargılar ediniriz. Ötekiyle aramızda bir duvar varsa, bu duvarın harcı önyargılarımızdır. Önyargılar zaten dünya çapında bir sorundur, tarih boyunca sorun olmuştur. Bunların kasıtlı olarak körüklenmesi ise, insanları öğüten bir dünya çıkarıyor ortaya. Duvarın öte tarafındakilere yönelik önyargılar, saldırganlığa, savaşlara yol açar. Duvarın bu yanındakiler için duvarın ötesindeki ötekiler, ruhsuz, duygusuz varlıklardır; acı çekmezler, üzülmezler, üzülseler bile bu önemli değildir. Onları öldürebiliriz, mümkün olursa köleleştirip istediğimiz gibi (her açıdan) kullanabiliriz, satıp paraya tahvil edebiliriz. Ötekiler her yönden kötü insanlardır, hatta insan bile sayılmazlar. Bir savaşçının dediği gibi, -maalesef- “En iyi öteki, ölü bir ötekidir.”   Duvarın ötesindeki sefil varlıkları kandırabiliriz, üç kağıda getirebiliriz, bu yanında bulunan canımız ciğerimiz insanları da kandırabiliriz; ancak bizimkileri kandırırken biraz dikkatli olmamamız gerekir. Ötekilerde dikkat edecek bir şey yoktur. Duvarın bu yanındakiler, yani bizimkiler –az veya çok- asil insanlardır, soylarında, yürüyüşlerinde, gülüşlerinde hatta çatal tutuşlarında bir asalet vardır. Onlar elit zümredir, zümrütleri,  kürkleri vardır; vapurda birinci sınıfa, uçakta ön tarafa otururlar. Göz önündedirler ama ortalarda fazla görünmezler, az okurlar ama her şeyi bilirler. Uygarlık timsalidirler, uygarlık timsali timsah derisinden aksesuarlar kullanırlar. Duvarın öte tarafında ise asalet filan yoktur; duvarı aşıp içeriye girmek için fırsat kollayan bu barbar insanlar, medeniyetten nasibini almamıştır. Mesela çatalı kaşık gibi kullanırlar, karidesi böcek zannederler. (Artık gerisini varın siz düşünün.)   Sonuçta, duvarın berisindekiler, ötesindekilere cephe aldıklarında, bu cepheleşme genelde öncelikle dışarıdakilerin aleyhinedir. (Ancak bu durum dışındakiler için tamamen de kötü değildir; onları daha güçlü olma konusunda yüreklendirebilir.) duvarın korunaklı iç tarafında bulunmak ise, kendilerini “asil” ilan etmiş kişiler için kısa vadede yararlıdır, hayatta kalmalarını kolaylaştırır. Ancak ötekileri dışlayanlar, bir süre sonra bu durumdan kendileri de zarar göreceklerdir; siz, doludizgin sanayileşmeye devam ettiğinizde, ötekilerin ozon tabakası delindiğinde sizin ozon tabakanızda delinecektir. Özde, özette-sürekli unutuyor olsak da- tüm insanlar kardeştir; insanlar, birbirlerini ötekileştirdikçe, aslında kendi kendilerine eziyet etmekte, bindikleri dalı kesmektedirler. (Nasrettin Hoca’nın bindiği dalı kesme hikayesi, dünden bugüne evrensel bir iletidir.) Ötekiyle aranızdaki duvarı, öteki altında kalsın diye yıkadığınızda, o altta kalabilir; ama siz de kalabilirsiniz. Dünyaya yukarıdan baktığınızda, insanların birtakım önyargılarla birbirlerini ötekileştirmeleri, kendilerine koruma sağlar, karlıdır ama ahlaki değildir. Oysa insan, hem korunup hem ahlaki davranabilir. Ötekini yok etmek için akla gelmedik tuzaklar kurabilen insan, ötekiyle uzlaşmak ve birlikte yaşamak için de akla gelmedik yollar bulabilir. Öncelikle ötekiyle empati kurmak gerekir. Yıllar önce yazılmış bir şiir şöyle:   Herkesin ölüsü kendine kutsal; Çingene mezarlığında piramitler vardır.
DEVAMINI OKU
27/01/2011
Sınav Kaygısı ve Sınav Yolculuğu
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
OKS VE ÖSS SINAVLARINA HAZIRLIK UZUN SÜRELİ BİR YOLCULUKDUR.   Bu yolculuğa çıkanlar birbirlerinden farklılık gösterirler. Bu farklılıklar: Bu yolculuğa çıkma isteği olanlar / olmayanlar Yolculuğa bir türlü başlayamayanlar Nereye gittiğini bilenler / bilmeyenler Yolculuğu yarıda bırakanlar / sürdürenler Yaptıkları yolculuk süresinden daha fazla mola verenler   Yolculuğa çıkma isteği olmayanlar Akademik anlamda özgüveni düşük olanlar Başarısızlık korkusu yüksek olanlar Akademik konularda bir çok başarısız deneyim yaşayanlar Başka hedefleri olanlar   Yolculuğa bir türlü başlayamayanlar Kaygılı olanlar Ayrıntılara aşırı önem verenler Mükemmeliyetçiler Erteleyenler (son dakikacılar)   Nereye gittiğini bilmeyenler Kendini (yeterliliklerini, becerilerini, ilgi ve yeteneklerini) tanımayanlar Kişisel vizyonu ve hedefi olmayanlar Günlük yaşamın dümen suyunda sürüklenip gidenler (kendini yönetemeyenler)   Yolculuğu yarıda bırakanlar Başarıya ulaşmak için stratejisi olmayanlar Hızlı koşup çabuk yorulanlar (nefesini ayarlayamayanlar) Gerçekçi hedef belirleyemeyenler   Yaptıkları yolculuk süresinden daha fazla mola verenler Düşük enerjilive düşük motivasyonlular Dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşayanlar İlgi ve istekleri daldan dala atlayanlar Aşırı sosyal tipler   Başarıya Ulaşmak için Nereye gittiğini biliyorsanız yolculuk daha eğlencelidir. Yolculuk ne kadar büyük olursa o kadar kararlı olmak zorundasınız. Hayalleri olmayanlar başarısız olur. Hayalleriniz önceliklerinizi belirler, çalışmalarınıza değer katar. Hayalleri olmayanlar hayalleri olanları hazmedemezler, bunu onlarla alay ederek ifade ederler. "Hiçbir yere" yolculuk olmaz, gideceğiniz yeri saptayıp ona göre yelken açmalısınız. Tutumunuz ne kadar iyiyse o kadar uzağa gidersiniz. Nereye gittiğini bilmeyenin nereye gittiğinin bir önemi  yoktur. Yaşamı ile ilgili projesi olmayanlar projesi olanların (başkalarının) projesi olurlar. Siz kendinizi yönetmezseniz başkaları sizi yönetir.   SINAV KAYGISI   Sınav kaygısı, sınav öncesinde ve sınav anında yaşanan stresin doğurduğu  karmaşık fizyolojik   ve duygusal tepkilerdir.   Sınav kaygısı Öğrenciler Tarafından Nasıl Dile Getirilir?   Sınavdan önce / sınav anında: Çok huzursuz oluyorum, Uykularım bozuluyor, Adeta kulaklarım uğulduyor, gözlerim kararıyor, Tüm bildiklerimi unutuyorum, Bir sürü işlem hatası yapıyorum, Okuduğum   soruları anlayamıyorum, Soruları yetiştiremiyorum, Sınavdan sonra yanlışlarımı görünce çok şaşırıyorum vb.....   Sınav Kaygısının Nedenleri Zamanı iyi kullanamama Sınava gerçeğinden farklı anlamlar yükleme Sınavda başarısız olma korkusu Gerçekçi olmayan düşünce biçimleri Çevrenin beklenti düzeyi ve ailenin sınava bakış açısı Gelecekte yapılacak sınavın sonucu ile ilgilenme Geçmiş ve gelecek arasında savrulma Zihinde "sınav sonucu" konulu film izleme      Sınav Kaygısına Neden Olan ve Gerçekçi Olmayan Düşünce Biçimine İlişkin Bazı Örnekler Ben bu sınavda başarılı olamayacağım. Bu testte bile 2 yanlışım var "ben mahvolmuşum". Bu sınavdan iyi sonuç aldım ama sorular çok kolaydı. Ben aptalın biriyim. Hata yapmamalıyım Günde en az ........ kadar soru çözmeliyim. Başkalarına karşı rezil olmamam için sınavı kazanmalıyım. Sınavda Sayısaldan 38, Sözelden 34,5 net yapmalıyım.   Gelecekte yapılacak sınavın sonucu ile ilgilenmeyle ilişkin bazı örnekler Kaç puan alabilirim? Alacağım bu puanla nereleri kazanabilirim? Acaba konuları yetiştirebilecekmiyim? Eksiklerimi tamamlayabilecek miyim?   Geçmiş ve  gelecek arasında savrulmaya ilişkin bazı örnekler " Bir olayın kötü yönlerini düşün iyi olunca sevinirsin" Geçmişte pek çok hata yaptım. Geçmişte pek başarılı olamadım. Zaten Matematik dersinide hiç beceremem. Hiç düzenli bir öğrenci olmadım. "Yok yok ben kazanamam vb........   Sınava ilişkin olumsuz iç konuşmalar İç konuşmaların en temel özelliği telkin gücü olmasıdır. Bir kişinin kendisiyle konuşması ve dünyasını yapılandırma tarzı, ruh hali ve davranışlar üzerinde büyük ölçüde etkili olabilir. Genel olarak kaygı bozukluğu yaşayan insanlar kendileriyle olumsuz ve kaygılı bir tavırla konuşma eğilimdedirler.   Sınav Kaygısını Yaşayan Öğrencilere Öneriler Sınava ilişkin koşullar oluşturmayın, strateji oluşturun. Görünmeyen gelecekle değil bu günle ilgilenin. Sınavda soru soru düşünün. Toptancı düşünce biçiminden perakende düşünce biçimine geçin. Kaygılanmamak için yeni kaygılar üretmeyin. Heyecanlanmanıza izin verin. Birbirinize kaygı bulaştırmayın. İnsanlar düşündükleri gibi davranırlar. Beyninize ne söylerseniz onu yapar.   NOT: Herhangi bir nedenle izinsiz ve kaynak gösterilmeden  tamamen yada kısmen alıntı yapılamaz    ve  kullanılamaz . Her türlü hakkı yazara aittir.
DEVAMINI OKU
21/01/2011
Ders Çalışma Sorununa Bilişsel Yaklaşım
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Ders Çalışma Sorunu Öğrenciler Tarafından Nasıl Dile Getirilir? “Çalışma isteğim yok.” “Çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum.” “Çalışmaya tam başlayacağım sırada çalışmayı erteliyorum.” “Çalışıyorum ama sınavlarda başarılı olamıyorum.” “Bir türlü çalışma masasına oturamıyorum.” “Çalışmaya başlıyorum ama kısa bir süre sonra masadan kalkıyorum (ara veriyorum).” “Motivasyonum yok (motive olamıyorum).” “Çalışırken hayallere dalıp gidiyorum.” “Çalışırken çok sıkılıyorum.” “Program yapıyorum ama bir türlü uyamıyorum.”   Bu Sorunu Yaşayan Öğrencilerin Ders Çalışmaya İlişkin Ne Gibi Düşünce ve İnançları Olabilir? “Çalışma çok önemli bir faaliyettir. Bu nedenle önce diğer önemsiz ve ufak – tefek (!) konuları halledip sonra çalışmaya başlayayım.” (Ders çalışmayı uykudan önceki günün son saatlerine bırakanlar.) “Çalışma isteği bir türlü gelmiyor. Biraz istek gelse hemen çalışmaya başlayacağım.” “Çalışmaya başladığımda kafam rahat olmalı: Karnım tok, zinde, tüm telefon görüşmelerini tamamlamış, rahatlamış, maç ve spor programlarının tamamlandığı vb… bir zaman ve sessiz bir ortam sağlamalıyım kendime.” (erteleyenler-son dakikacılar). “Çalışmak zor, sıkıcı ve yorucu bir faaliyettir.” (Çalışırken sıkıntıdan patlayanlar ve masada kıpır kıpır yerinde duramayanlar.) “Çalışsam da sınavda başarılı olamıyorum.” (Çalışma odasında / masasında sık sık hayallere dalanlar.) “Ya! benim motive olmaya ihtiyacım var. Birileri beni motive etmeli” vb…   Ders Çalışma Sorunu Yaşayan Öğrencilerin Çalışma Faaliyeti ve Çalışma Odaları İle İlgili Zihinlerindeki Resimler Karanlık, Karışık, Sıkıcı, Dışarısı daha eğlenceli, Boğucu, Hayalleri ile baş başa kaldığı yer vb…   Ders Çalışma Sorunu Yaşayan Öğrencilere yardım için kullanılan ama hiçbir işe yaramayan yöntemler Çalışmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlatmak, Öğüt vermek, Çalışma programı yapmak, Sık sık kontrol etmek, Nasıl çalışması gerektiğini anlatmak.   Ders Çalışma Sorunu Yaşayan Öğrencilerle Yapılacak Görüşmelerde Kullanılabilecek Kritik Sorular “Ders çalışmak zor ve önemli bir beceridir. Ancak ders çalışmamak da zor ve önemli bir beceridir. Bunu nasıl başarıyorsun?” “Çalışmak için ne gibi sebeplerin var?” “Ders çalışma isteğinden / motivasyondan kastettiğin şey nedir?” “Çalışma programından (programlı çalışmaktan) ne kastediyorsun ve ne bekliyorsun?”   Ders Çalışma Sorunu Yaşayan Öğrencilere Yönelik Bilişsel ve Düşünsel Düzenlemeler “Ders çalışma isteği diye bir şey yok. Olmayan bir şeyi boşuna bekleme gelmeyecek.” “Önce ders sonra keyif (diğer faaliyetler). “Dersini yap keyfine bak.” “Kontrol edilebilen sadece “bu gündür”. “Ertelemek yaşamı kaçırmaktır.” (Erteleme davranışının ardında yatan düşünce ve inançlar sorgulanabilir ve bunlarla yüzleştirilebilir.) “Çalışma sırasında sıkılsan dahi masayı terk etme ve ama başka hiçbir şeyle de ilgilenme: Bir süre sonra sıkıntıdan çalışmaya başlayabilirsin.” “Zaman tuzaklarına “hayır”.” “Biz düşündüğümüz gibi davranırız.” (İster inanın ve ister inanmayın düşüncelerimizi biz seçiyoruz.) “Ders çalışmanın gerekliliğini bilmek yetmez: Karar vermek ve inanmak da gerekir.” “Çalışma masasında ders çalışma faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunmamak çalışmanın kalitesini artırır.” “İç sesler-dış sesler: Üçüncü dil oluşturma.” “Büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşılabilir.” “Çalışmak için ders çalışmayı sevmek zorunda değilsin.” “Çalışma odası hayalinin kurulması ve düzenlenmesi.”   ERTELEMEK= DERS ÇALIŞMA SORUNU Ertelemek bu günün işini yarına bırakmak demektir.   İnsanlar Ne Zaman Erteleme Davranışı İçine Girerler? Sürekli olarak kendilerine yararı olacak işleri yapmaktan kaçınmanın kısa dönemdeki avantajlarına, o işi yapmanın uzun dönemli avantajlarından daha fazla ağırlık verdikleri zaman erteleme davranışı içine girerler.   Erteleme Davranışının Psikolojik Temelleri Kaçınmak için ertelemek: Erteleme olaylarının çoğunun gerisinde kaçınma davranışı vardır.Kaçınma durumlarının iki türü var: Tehditten kaçınma ve Rahatsızlıktan Kaçınma. Dengeyi yeniden kurmak için ertelemek: Özerklik duygusu kolayca tehdit altına giren insanlarda sıkça görülür. Bir başlangıç olarak erteleme:Son dakikacılar...   Erteleme Türleri Ya hep ya hiç nedenli erteleme alışkanlığı: Olayları siyah ya da beyaz olarak düşünenler, mükemmeliyetçiler, kusursuzluk tiryakileri, bir numara olmamaktan korkanlar vb... Başarısızlık Korkusuna Dayalı Erteleme: Garanticiler. Başarı Korkusuna Dayalı Erteleme: Bir konuda başarılı olmaktan değil başarının getireceklerinden korkanlar. Kaygıya dayalı erteleme: Bir şeylerin ters gidebileceğine ilişkin inançlar, kendi becerisine güvenmeme, ne yapılacağı ve nasıl yapılacağı konusunda emin olamama ve başkalarının görüşlerine gereğinden fazla önem verme.
DEVAMINI OKU