Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

DANIŞMANLIK
Çocuk ve Ergen
Danışmanlığı

Çocuk ve ergenlere yönelik hizmetlerimiz, 0-15 yaş arasında bulunan, aile, çevre, okul gibi ortamlarda uyum ve davranış sorunları gösteren ve bu nedenlerle zorlayıcı ilişkiler yaşayan bireylere yöneliktir.

Çocuklara yönelik hizmetlerimiz şu başlıklarda toplanmaktadır:
 


Çocuklarda ve ergenlerde görülen sorunların çözümünde aile sisteminin etkisi çok önemlidir. Bu nedenler çocuğa psikolojik yardım hizmetinde, çocuğun yaşı küçüldükçe ailenin rolü artmaktadır.
 

Anne ve babalara, çocukları için verdiğimiz hizmetler ise;

 • Anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi ve çocuğa yansımaları konusunda bilgilendirme ve rehberlik,
 • Çocuğa temel alışkanlıklar kazandırma çabaları için rehberlik,
 • Eşler arası iletişimin çocuk üzerinde etkileri konusunda bilgilendirme ve rehberlik,
 • Çocukları tanıma ve yönlendirme konusunda rehberlik 

 
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı hizmetinin aşamaları şunlardır:

 • Aile görüşmesi
 • Çocuğun yaşadığı sorunun ya da güçlüğün nedenlerinin araştırılması
 • Yaşına göre gerekli test ve tekniklerin uygulanması
 • Oyun ortamında aile çocuk ilişkilerini tanıma ve anlama
 • Oyun ortamında çocuğu tanıma
 • Oyun terapisi ve/veya Bireysel çalışmalar
 • Çocuğun okul ve öğretmenleriyle koordinasyon ve işbirliği
 • Aile rehberliği