PSİKOLOJİ YAZILARI

02/05/2011
Sınav kıskacına hapsedilmek istenen anne-baba ve çocuklara nefes aldıracak bir eğitim kurumu: YÖNDER KOLEJİ
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Değerli Dostlarımız,   2006 yılında çocuklar için yola çıkardığımız Küçük Şeyler Anaokulları projesi 15 ilde 23 okulda çocuklar ve aileler için kaliteli ve farklı bir seçenek olarak yoluna devam ediyor. Broşürlerimizde ve yüz yüze görüşmelerimizde Küçük Şeyler Anaokullarının devamı olacak ilköğretim ve lise eğitimi verecek kolejimizin de yakında hayata geçeceğini siz dostlarımızla paylaşmıştık. Şimdi sizlere verdiğimiz bu sözü yerine getirebilecek olmanın heyecanını ilk olarak yine sizlerle paylaşmak istiyoruz.   Klasik eğitim kavramlarının dışında vizyonu, felsefesi, örgüt yapısı, eğitim programı, eğitim uygulamaları ve kadrosuyla siz ve çocuklarınız için ilk kolejimizi (YÖNDER KOLEJİ) Ataşehir’de açıyoruz.  5482 metrekare alan içinde hizmet verecek binamızda 1 Eylül 2011’de hizmet vermeye başlayacağız. Halen hızla altyapı hazırlıkları süren okulumuzu 1 Ağustos tarihi itibariyle ziyaret edebilir ve görebilirsiniz.   Yönder, “hedefe ulaşmayı sağlayacak yolu bulmaya yardımcı kimse, mentor anlamına geliyor.  YÖNDER Koleji markamızla, sınav kıskacına hapsedilmek istenen anne-baba ve çocuklara nefes aldıracağız. Öğrencilerimiz aktif öğrenme ortamlarında bilim, sanat, spor ve yabancı dil eğitimlerini keyifle alacaklar, keyifle öğrenecekler. Her bir öğrencimiz eğitim programının içinde yer alan sanat, spor ve bilim etkinlikleri seçeneklerini kullanarak yılda 20 çeşit etkinliği deneyebilecek. Artık anne babalar hafta sonlarında çocuklarını “o etkinlikten bu etkinliğe getirip götürmek” zorunda kalmayacaklar.  Çünkü YÖNDER Kolejinde çok yönlü ve tüm yönlü gelişimi ilke edinen bir eğitim programı var.   YÖNDER Koleji, akademisyen, yazar, sanatçı ve konusunda uzman kişilerden oluşan Bilim Kurulu ile eğitimde, sanatta, bilimde ve sporda dünyadaki gelişmeleri izleyerek sistemini ve programını sürekli güncelleyebilecek. Öğretmen ve yönetici kadromuzu bilimsel ve yetkinlik bazlı değerlendirmelerle seçiyoruz.  Ayrıca tüm öğretmen ve yönetici kadromuz, sınıflarda ilgi ve merakı artırabilme, motivasyonu sürekli kılabilme, her bir öğrencinin biricikliğini dikkate alarak doğru yönlendirmeler ve değerlendirmeler yapabilme, ders ve sınıf ortamındaki öğrenme keyfini ve zevkini artırabilme gibi konularda çok özel “yönderlik” eğitimi alacaklar. Bu satırlara ve içimize sığmayan heyecanımızı ve farklılıklarımızı arzu ettiğiniz her zaman doğrudan bizlerle görüşerek (0216 463 24 50) ayrıntılı olarak edinebilirsiniz.   Sizlere ve çocuklarınıza söz vermiş olmanın sorumluluğunu yerine getiriyor olmanın sevinci ve coşkusuyla, saygılarımla.  
DEVAMINI OKU
02/05/2011
Müzikle ve Burçla Tedavi Olmaz
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
Türk Hava Yolları, dünyanın en iyi hava yollarından birisidir ve kanımca yemekleri dünyanın en iyi hava yolu yemeğidir.  Söz konusu kuruma ait Skylife adlı dergi de, beğenilen kaliteli bir dergidir. Ancak Skylife’ın Kasım 2010 sayısına ilişkin küçük bir eleştiride bulunmak istiyorum. Aslında neyin küçük, neyin büyük olduğu konusu görecelidir; bu yüzden bazen küçük şeylerin, önemli hatalara, hatta toplumları pozitif bilimden uzaklaştırmak gibi telafisi imkânsız felâketlere yol açabileceğini unutmamak gerekir.   Adı geçen derginin Kasım 2010 sayısında ‘Türk Müziği ile Tedavi’ başlıklı bir makalede,  Türk Müziği’ndeki her bir makam, akrep, yengeç gibi bir burçla ilişkilendirildikten sonra, bu makamın  -ve yanı sıra makama ait burcun- hangi hastalıkları iyileştirdiği tek tek sıralanmıştır.   Birkaç örnek: Rehavi makamı (terazi burcu): Sağ omuz ve baş ağrılarında (dikkat buyurun, anlaşılan bu makam sol omuza etki etmiyormuş), burun kanamasında, ağız çarpıklığında, akıl hastalıklarında (hangi akıl hastalığı belli değil; herhalde genelde iyi geliyor) faydalıdır. Ayrıca mide ve basenler için yararlıdır. (Bu makamın basenlere nasıl yararlı olduğu makalede belirtilmemiştir; muhtemelen bu müziği dinleyen hanımların basenleri incelecektir.)   Hüseyni makamı (akrep burcu): Bu makam, karaciğer iltihabını, kalp iltihabını ve ruhların iltihabını yok eder. (Sayfa 144)  Bağışıklık sistemini güçlendirir. (Bildiğim kadarıyla, psikolojide ve psikiyatride  ‘ruh iltihabı’  adlı bir hastalık yoktur.)   Acemaşiran makamı (bu makamın hangi burçla ilişkili olduğu belirtilmemiştir): Vücudun yağ dengesine yardımcı olur, kişiye yaratıcılık ve ilham verir.   Büzürk makamı ( aslan burcu): Beyin hasarlarına iyi gelir.   Zengüle makamı (başak burcu): … Menenjite iyi gelir.   İçinden birkaç örnek sunduğumuz söz konusu makalede iki temel hata sergilenmektedir. Bunlardan birincisi şudur:    1)  Türk Müziği makamlarının burçlarla herhangi bir ilişkisi yoktur. Üstelik yıldız falının, burçların, pozitif bilimle, mantıkla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. (Yıldız falı Sümerler zamanında ortaya çıkmış bir bilgidir. -Bilimsel olmayan bir bilgidir.-  Sümerler’den bugüne gökte yıldızların konumu değişmiştir. Ayrıca Sümerler de Eski Yunanlılar gibi gökyüzünü, saydam bir küre, yani iki boyutlu zannediyorlardı.  Bu yüzden de bazı yıldızları birleştirince, akrep, yengeç adını verdikleri birtakım burçların ortaya çıktığını sanıyorlardı. Aslında gökyüzü üç boyutludur, derinlik vardır. Üstüne üstlük yıldızlar eşit yaşta değildir, her biri dünyaya farklı ışık yılı uzaktadır. Kısacası gökyüzü aslında bir ışık fosilidir. Bütün bu nedenlerden ötürü, gökteki yıldızları farazi çizgilerle birleştiremezsiniz. Bir duvarın üzerindeki dört noktayı birleştirip bir kare yapabilirsiniz ama gökteki dört noktadan bir kare yapamazsınız. Eğer gökteki dört yıldızı birleştirirseniz, sizin kafanızda kare oluşur, gökte kare oluşmaz. Konuyu bildiklerine inanan bazı kişiler yedi yıldızı birleştirip Avca Takım Yaldızını oluştururlar; iddiaya göre gökte omuzları, kaftanının etekleri ve kemeri olan bir avcı vardır. Olaya farklı bakış tarzıyla baktığınızda, aynı yedi yıldızı birleştirince bir ütü masası çıkar ortaya.  Ya da Başak Burcu’ndan bir İngiliz anahtarı oluşturmak mümkündür. Herhalde Sümerler zamanında İngiliz anahtarı olmadığı için bu burca ‘İngiliz anahtarı burcu’ adı verilmemiştir.    Ayrıca burçların insan karakterini etkilediği konusunda tek bir ciddî bilimsel araştırma yoktur. İnsanın karakterini genetik yapısı, içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre ve hayatı boyunca öğrendiği şeyler etkiler. Kırk yaşındaki bir insanın genetik yapısını yok say, tüm öğrenme yaşantılarını yok say, kırk yıldır davranışlarını sadece Merkür’ün belirlediğini iddia et. Bu iddia saçmadır. Türk Müziği makamları ile olmayan burçları eşleştirmek daha da saçmadır.    2)  Müzik insanları rahatlatabilir, gevşemelerine, kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olabilir.  Ancak müzik tedavi etmez; yani birtakım semptomları salt müzik yoluyla gideremezsiniz. Uyumadan önce içilen ayran veya ılık süt, sizi rahatlatabilir, uyumanızı kolaylaştırabilir; ancak ayranla depresyon tedavisi olmaz. Benzeri şekilde sadece müzik dinleterek birtakım psikolojik semptomları, beyin hasarlarını, karaciğer iltihaplarını veya menenjiti yok edemezsiniz. Makamların ve burçların bu tür hastalıkları giderdiği yolunda bilimsel araştırmalar yoktur. Müzik yoluyla bütün bu hastalıkları giderebileceğinizi iddia ederseniz, en azından size inanan birtakım insanlara zarar vermiş, saygısızlık etmiş olursunuz.   Skylife’daki söz konusu makaleyi okuyup da söylenenlere inanan bazı kişilerin, hekime gitmek yerine saz heyetine başvuracaklarını düşünmek (ki bu yüksek ihtimallidir) insanın tüylerini ürpermektedir. Makaleyi yazan kişilerin tıpla, psikolojiyle herhangi bir ilgileri olmadığı anlaşılmaktadır. En ufak bir ilgileri olsa, Hüseyni Makamı’nın ruh iltihabına iyi geldiğini söylemezlerdi. Bir tıp veya psikoloji öğrencisi bile, ‘ruh iltihabı’ diye bir şey olmadığını bilir.   İlgili makalede birtakım kliniklerde, bu arada Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde,  Türk Müziği ile tedavi konusunda bilimsel araştırmalar yapıldığı ileri sürülmektedir. Müziğin rahatlatıcı etkileri konusunda, tıbbî tedavi sonrasında rehabilitasyonda kullanılabilecek bir unsur olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılıyor olabilir. Ancak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde menenjitin veya beyin hasarlarının, tıbbî yollara başvurmaksızın yalnızca müzikle tedavi edildiğini iddia etmek ya da bu izlenimi uyandıracak beyanlarda bulunmak, bu ciddî kuruma, ciddî bir haksızlıktır.   Bir zamanlar bazı Avrupa ülkelerinde, histerikten şizofrene hemen tüm hastaları, içine şeytan girmiş diye yakıyorlardı. Aynı yıllarda, bazı doğu toplumlarında, bu arada bizde, ruhsal sorunu olanlara su sesi veya müzik dinletiliyordu. Bu tutum, fevkalâde insanî bir tavırdır ve övgüye lâyıktır. Ancak o günün tababet yaklaşımı kapsamında müziğin, insanları rahatlatma dışında, çeşitli organik hastalıkları da iyileştirdiğine inanılıyordu. Müzik sizi rahatlatabilir, size yaşama sevinci, coşku verebilir; ancak kalp kapakcığınızdaki sorunu gidermez. İster Türk Müziği, ister klâsik Batı Müziği olsun, güzel bir müzik tansiyonunuzu, bir süreliğine düşürebilir fakat tedavi etmez; diyabetliyseniz, diyabetinizi geçirmez.   Türk Müziği Abdülkadir Merâği’den beri, hatta daha öncesinden bu yana, pek çok ustanın, zihninde, elinde, dilinde gelişmiş, başlı başına bir değer olmuştur; fasıldan mehtere kadar pek çok önemli işleve sahip olmuştur. Çok önemli bir kültürel güç olan Türk Müziği’nin, hastalıkları tedavi etmek gibi bir ek göreve ihtiyacı yoktur. Birtakım semptomları gidermediği anlaşıldığı taktirde bu muhteşem müzik türünün saygınlığını kaybetmesi tehlikesi vardır. Daha da kötüsü hastaların, yeni bir tedavi bulundu diye istismar edilmeleri söz konusudur.   Türk Müziği’nin maymuncuk olarak algılanmaya ihtiyacı yoktur; toplumun ise pozitif bilme, akılcı tıbba ve amacından saptırılmamış güzel müziklere ihtiyacı vardır.   (Not: Naçizâne, Şakir Ağa’nın Yörük Semai’ni ve Giray Han’ın Mahur Peşrev’ini, Beethoven’in Ay Işığı Sonatı’nı, Faure’nin Pavane’nını, Albinoni’den Adagio’yu, Vangelis’ten  Reprise’ı ve Zeki Müren’in herhangi bir şarkısını dinlemenizi tavsiye ederim. İyileşmek için değil, kendinizi iyi hissetmeniz için.)
DEVAMINI OKU
04/02/2011
Mobbing'in Yaşanmadığı Bir Kurum Kültürü Yaratmak
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Mobbing   İşyerinde diğer çalışanlar veya işverenler tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde: Psikolojik şiddet Baskı Kuşatma, Yıldırma, Duygusal taciz, Rahatsız etme, Sıkıntı verme Kötü olan kazanıyor (mu) İşyerinde duygusal tacize uğrayan her üç kişiden biri işten ayrılıyor Üçte biri ise haksız yere işten atılıyor Bu olayların %13’ünde zorbalık yapanlar ya tayinle ya da iş akdi bozularak cezalandırılıyorlar Zorbaların %81’i patron Sert yönetici ile duygusal tecavüzcü ayrımı çok zor   “Çalışanların çoğunluğu, bu davranışları yöneticilerinden gördükleri zaman ses çıkartmıyorlar.   Top 10 “duygusal taciz” Aslında olmayan hataları bulup çıkartma Sözle olmayan (ters bakış gibi beden diliyle) taciz Toplantılarda fikirleri aşağılama. “Çok saçma!” İzole etme, uzaklaşma, uzaklaştırma Duygu ve ruh halinde iniş-çıkışlar Kendisinin bile uymadığı saçma ve katı kurallar koyma Başarılı işleri açıkça yok sayma Sürekli olarak ve sertçe hedefler konusunda eleştirme Dedikodu yapma, yaptırma Taciz ettiği kişiye karşı diğerlerini örgütleme “Artık kendimden şüphe etmeye başlamıştım”   Türk Atasözü Adamı delirtir dama çıkarırlar, sonra deli dama çıktı diye bütün köyü başına toplarlar.   Mobbing Türleri Kendini göstermeyi iletişim oluşumunu etkilemek (yönetici tarafından sözün kesilmesi, azarlanma, sürekli eleştiri...) Sosyal ilişkilere saldırılar (çevredeki insanların mağdur ile konuşmaması, orada yokmuş gibi davranılması) İtibara yönelik saldırılar (Arkadan kötü konuşma, asılsız söylentilerin ortada dolaşması, mağduru gülünç durumlara düşürme...) Kişinin yaşam standardına ve mesleki durumuna saldırılar (Verilen işlerin geri alınması, sürekli işin değiştirilmesi, anlamsız işlerin verilmesi...) Kişinin sağlığına yönelik doğrudan saldırılar (Fiziksel olarak ağır işlerin verilmesi, fiziksel şiddet tehditleri, fiziksel zarar, doğrudan cinsel taciz...) Mobbingin Nedenleri Sınırlı kaynaklar (bütçe, terfi olanakları), Faaliyetlerin farklılığı (iç müşteriyi dikkate almama, iç müşteri memnuniyetsizliği), İletişim problemleri (bilgi akışındaki gecikmeler, filtrelemeler, yanlış anlamalar, açık olmayan mesajlar vb…) Algılama farklılıkları (amaç farklılıkları, değer yargısı farklılıkları ve zaman algısındaki farklılıklar), Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik (iş ve görev tanımları ile ilgili belirsizlikler), Personel seçim sistemi, Performans değerlendirme sistemi, Bireyler arası acımasız rekabet, Kapalı kapı politikaları, Psikolojik kontratların ihlali, Yetersiz liderlik, Küçülme / el değiştirme Yönetimin mükemmellik arayışı Etik değerlerin kaybolması İş yerindeki monotonluk Mobbingi Örgütsel Açıdan Önleme Yolları Mobbing ile ilgili işyerinde farkındalık yaratmak, mağdur ve zorbanın her zaman farkedileceğini hissettirmek İş ve görev tanımlarındaki belirsizliklerin giderilmesi İşe alım süreçlerinde adayların kişilik özelliklerine ve psikolojik yapısına da önem verilmesi Şikayet ve performans değerlendirme sisteminin sağlıklı çalıştırılması Çalışan destek programının oluşturulması Çalışanların birbirleri ile daha derinlemesine tanışmalarını sağlayacak faaliyetlerin planlanması Paylaşılan kurumsal vizyon, misyon ve değerlerin oluşturulması Örgüt ikliminin ılımanlaştırılması ve insancıllaştırılması Açık yönetim politikalarının oluşturulması Çalışan – işveren arasındaki psikolojik kontratların anlaşılması ve bunlara özen gösterilmesi Kişiler ya da birimler arasındaki herhangi bir çatışma ya da anlaşmazlık durumlarına örgütsel duyarlılık gösterilmesi İş yerinde eğlenceli ve keyifli ortam yaratılması (Fun@Work) Örgütün toplumsal imajının yükseltilmesi (itibar yönetimi) Örgüt içi bilişsel çarpıtmalara duyarlılık gösterilmesi     Yararlanılan Kaynaklar:   Dr. Vedat Laçiner, Turkish Weekly   Çobanoğlu, Şaban: Mobbing/İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Timaş Yayınları, Yayın Yılı: 2005; İthal, 256 sayfa, ISBN:9752633544.   Davenport, Noa/ Schwartz, Ruth Distler/ Elliott, Gail Pursell (Çev.: Osman Cem Önertoy): Mobbing, İşyerinde Duygusal   Taciz, Sistem Yayıncılık, Yayın Yılı: 2003; 182 S., ISBN:9753222491   Tınaz, Pınar: İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul: Beta Yayınları, 2006. XXII, 199 S., ISBN:975-295-537-1.   Milliyet, İdil Türkmenoğlu   Prof. Dr. Üstün Dökmen, Seminer Notları  
DEVAMINI OKU
03/02/2011
Psikolojik Kontratlar
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Eşimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla, iş arkadaşlarımızla, patronumuzla, müdürümüzle, çalışanlarımızla aramızda yazıya ve söze dökülmemiş psikolojik kontratlarımız var.Daha çok inanç düzeyinde olan kontrat maddeleri ilişkilerimizin zeminini ve rotasını belirliyor. Psikolojik kontrat maddelerinin ihlal edilmesi durumunda ise ilişkilerde sorunlar ve güçlükler yaşanmaya başlıyor.   "Çalıştığın kurumla ya da eşinle arandaki psikolojik kontrat maddelerinde neler var?" sorusunu yönelttiğimizde bu sorunun yanıtını almak pek kolay olmuyor. Çünkü kontrat maddeleri hem yazıya ve söze dökülmemiş durumda oluyor, hem de çoğu zaman bilniç düzeyinde olmuyor. Ancak ihlal edildiğinde ortaya çıkan güçlükler ve sorunlar kontrat maddesi hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor.   Psikolojik kontratın geçmişe dayalı bir formasyonu var. Geçmiş deneyimler ve yaşantılar kontrat yapısını oluşturuyor. İlişkide resmi ve resmi olmayan yükümlülüklerin yanı sıra algılanan yükümlülükleri (taahhütleri) içeriyor.   İş yerlerinde psikolojik kontrat maddeleri genellikle: Maaş Ücretlendirme (artış) Terfi sistemi Performans değerlendirme sistemi Sosyal haklar Çalışma ortamı (düzen, hijyen, rahatlık, yemeklerin kalitesi vb…) Verilen sözler Ödüllendirme Açık iletişim gibi maddelerden oluşuyor.   İnsanlar arası ilişkilerle ilgili psikolojik kontratlarda ise: Karşılıklı güven Koşulsuz karşılıklı kabul Anlaşılma ve önemsenme Verilen sözler İçtenlik Sadakat Sevgi Açık ve bütünleyici iletişim gibi maddeler ön plana çıkıyor.   Psikolojik Kontratların ihlal edildiği iş yerlerinde ve insan ilişkilerinde ihanet duygusu, şiddetli psikolojik sıkıntılar, küskünlük, hayal kırıklığı, kızgınlık öfke, dışlanmışlık, öç alma ve acı duygusu yaygındır.   Biraz düşündüğümüzde yaşamımızda “ilişkimiz”den daha değerli pek fazla bir şeyin olmadığını görürüz. İlişkilerimiz zarar gördüğünde “Can”ımız, başka “Can”lar, işimiz, ilişkilerimiz sağlığını kaybediyor.  
DEVAMINI OKU
29/01/2011
Baba - Çocuk İlişkisi
Uzm. Klinik Psk. Süleyman HECEBİL
Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı   Sosyo - ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi, çalışan anne sayısının artması tarihsel süreç içinde “baba olma” kavramını değişikliğe uğratmıştır. 1700’lü yıllarda çocuklarının dini ve okuma yazmayı öğrenmesinden, bir meslek edinip yuva kurmasından sorumlu olan baba, 1800’lü yıllarda evin ekmeğini kazanan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayan kişi rolünü üstleniyordu. 1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren de evin ekmeğini kazanan kişi olmasının yanında erkek çocuk için cinsel model olmasına da dikkat çekilmeye başlandı. Bu dönemde çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarından anne sorumluydu. 1900’lü yılların son çeyreğinde ise baba, çocuklarının her tür ihtiyacı ile ilgilenen, gerektiğinde onların bakımını üstlenen, onlarla oyun oynayan bir yetişkin rolünü alıyordu. Artık günümüzde babaları hamileliğin ilk günlerinden itibaren anne ile sorumluluğu paylaşan, çocukları ile duygusal bir bağ kuran rolde görüyoruz.   Baba - Çocuk İlişkisi Neden Önemlidir? Çocuğun sağlıklı bir benlik algısı geliştirmesi açısından önemlidir: Bireyin kendini algılayışı biçimine benlik algısı diyoruz; güçlüyüm, akıllıyım, değerliyim, önemliyim vb... Baba çocuğun kendine ve dünyaya güven duygusunun gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Güven ve sevgi dolu bir baba – çocuk ilişkisi çocuğun girişimci ve spontan bir birey olmasına katkıda bulunur. Sağlıklı bir baba - çocuk ilişkisi çocuğun bilişsel gelişimine olumlu katkılarda bulunur: Yapılan araştırmalar babasıyla yakın ve kaliteli ilişki içinde olan çocukların zihinsel gelişimlerinin ve akademik başarılarının olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Baba - çocuk ilişkisi, çocuğun kişilik ve ahlaki gelişimi açısından önemlidir: Babanın çocuğa model olması çocuğun toplumsal ve kişilik değerlerinin (dürüst olma, yalan söylememe, başkalarının hakkına saygılı olma, iyi iletişim kurma, kurallara uyma vb...) gelişimini etkilemektedir. Babanın tavır ve davranışları çocuğun sınırlarının nerede başlayacağını belirler. Baba hem erkek çocuğu için hem de kız çocuğu için cinsiyet rollerinin benimsenmesinde önemli rol oynar: Yapılan araştırmalar babanın anneden farklı olarak, çocuğun cinsiyetine göre davranmayı daha çok başardığını göstermektedir. Ayrıca baba aileye kültür tarafından belirlenmiş erkeklik ve kadınlık kavramlarını aktaran birinci kişidir. Erkek çocuğun özdeşim modeli olarak babayı seçmesi için, babanın oğluyla sağlıklı bir iletişim, uyumlu ve doyumlu bir ilişki içinde olması, sağlıklı bir model olması gerekir. Kız çocuğunun cinsiyetini benimsemesi için babanın kızının feminen davranışlarını onaylaması çok önemlidir.   Sağlıklı bir baba - çocuk ilişkisi nasıl kurulabilir?   Babalık öğrenilebilir bir kavramdır. Sanırım iyi baba olmak isteyen tüm babaların bilmesi gereken en önemli mesaj da budur. Çünkü hiç kimse iyi baba olarak doğmaz. Sevgi, sabır, araştırma ve öğrenme baba olmanın temel koşullarındandır. Çocuğun doğumundan itibaren onun bakımında (çocuğu besleme, avutma, uyutma, banyo yaptırma vb.. ) anneye yardımcı olmak sağlıklı baba - çocuk ilişkisinin başlamasını sağlar. Çocukla oyun oynama ya da birlikte bir etkinlikte bulunma (alışveriş yapma, balık tutma, oyuncaklarla oynama, maça gitme, sinemaya gitme vb...) sağlıklı bir ilişki için vazgeçilmezlerden biridir. Babanın çocuğunu övmesi, onun olumlu özelliklerinden söz etmesi çocuk için son derece önemlidir. Ancak övgü gerçekten hak edilmiş ve samimi olmalıdır. Baba çocuk için sürekli “meşgul ve yorgun” olan bir birey olmamalıdır. Çocuk istediğinde babaya ulaşabilmeli, baba eve geldiğinde yorgunluğunu çocuklarıyla birlikte çıkarabilmenin yollarını denemelidir. Çocuğun yaşı kaç olursa olsun anne babanın sevgisine ihtiyacı vardır. Çocukların özel günleri babalar için iyi bir fırsattır. Çocuğun okulda bir gösterisinde, doğum gününde ve diğer etkinliklerinde yanında olmak baba – çocuk ilişkisini pekiştirecektir. Çocukların da bizler gibi değerli olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Bir söz, bir dokunuş ya da içten bir gülücüğün değeri hiç bir şeyle ölçülemez.   Belki sağlıklı baba - çocuk ilişkisinin önemini çocukların yararını vurgulayarak anlatmaya çalıştık. Ancak sağlıklı bir baba – çocuk ilişkisinin babaya vereceği keyfi ve hazzı da unutmamak gerekir. Çocuklarımızla oynayarak çocukluğumuza döneminin fırsatını kullanabiliriz. Çocuklarımızın o sıcacık ve koşulsuz sevgilerini hissetmek de cabası.
DEVAMINI OKU