KİTAPLAR

01/01/2009
İletişim Çatışmaları ve Empati
Bu kitapta öncelikle kişilerarası iletişimle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgiler, hem çocukların eğitiminde yararlı olabilir, hem de ailede, işyerinde ve benzeri ortamlarda görülen çatışmaların çözümüne ışık tutabilir. Ayrıca, geleneksel kültürümüze ve bugünkü yaşam biçimimize yeni bir bakış açısıyla bakılarak bir iddia ortaya atılıyor. Bu iddiayı test etmek amacıyla çeşitli kültür ürünlerimiz, özellikle edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler psikolojik açıdan inceleniyor. Öte yandan Prof. Dökmen iletişim çatışmaları ve empati ile ilgili yeni kuramsal modeller ve sınıflamalar geliştiriyor. Tüm bu yönleriyle kitap, hem psikolojiye ilgi duyanlara hem de edebiyata ve sanat tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isteyenlere ilginç bilgiler sunuyor.   Yazar              :Üstün Dökmen Basım              :2009 Yayınevi          :Remzi Kitabevi
DEVAMINI OKU
01/01/2008
Sakin Olun Öfkenizi Denetim Altında Tutun
Öfke sadece çok rahatsız edici değil, aynız zamanda da çok tehlikeli olabilecek bir duygusal davranıştır. Bunun ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz, çünkü hayatımız boyunca bir veya birkaç kez bizi çok saldırgan davranmaya zorlayan ve bazen gerçekten de böyle davrandığımız bir noktaya gelmişizdir.   Yeterince gayret ederseniz, hayatınızın geri kalan bölümünde öfkenin üstesinden gelebirsiniz. Aynı zamanda, başkalarının size kötü davranmasına izin vermeyen, ama bunu medeni ve kibar şekilde yapmayı başaran, kararlı ve kendine güvenen biri olmayı öğrenebilirsiniz. Hep böyle bir insan olmayı istediniz ve bir türlü başaramadıysanız, okumaya devam edin ve bu kitaptan öğreneceğiniz kuralları uygulayın.   Kendinize ne yaptığınızı anladığınız an yön değiştireceksiniz. Sırf kendi istekleriniz olmuyor diye acı dolu, kin dolu ve kırgın hissetmek zorunda değilsiniz.   Kitapta Dr. Hauck, öfke ve hayal kırıklığı sorunlarını, Depresyon adlı kitabında kullandığı dengeli mantık yürütme yönteminin aynısıyla ele alıyor.   Paul Hauck HYB Yayıncılık İstanbul, 2008, 14 x 20 cm, 136 sayfa, Türkçe, Karton Kapak. ISBN No: 9789753001632  
DEVAMINI OKU
01/01/2008
Küçük Şeyler 3
Yaşama Yerleşmek   Bazılarımız bazen dört elle sarılır yaşama… Bazılarımız bazen dört elle sarılır yaşama…Fark ederek, hissederek, ânı yaşayarak… Bazıları ise parmak ucuyla tutar yaşamı… Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu kitabında yaşama yerleşmenin koşullarını anlatıyor. Fark ederek, hissederek, ânı yaşayarak… Bazıları ise parmak ucuyla tutar yaşamı… Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu kitabında yaşama yerleşmenin koşullarını anlatıyor.    Yazar              :Üstün Dökmen Basım             :2008 Yayınevi         :Remzi Kitabevi
DEVAMINI OKU
01/01/2008
Ana-Baba ve Çocuk
Günümüzde çocuk önemle ele alınması gereken bir bireydir. Özellikle uyum ve davranış bozukluğu gösteren ve suça itilen çocukların giderek artması, ana-baba ve eğitimcilerin “Çocuk eğitimi“ konusunda daha dikkatli ve bilimsel bir yaklaşım içinde olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Günümüz anne ve babası artık geleneksel çocuk terbiyesi metotlarının yetersizliğinin bilincinde olduğu gibi, çağdaş kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden de haberdardır. Bu durum, ana-babaları “en sağlıklı eğitim koşulları“ konusunda bir arayışa itmektedir. Ana-Baba ve Çocuk adlı kitabımız bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapta, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmaya özen gösterilerek, çocukla iletişim kurma teknikleri ve çocuğu yönlendirme ailenin rolü açıklanmaktadır.  Her ev, her aile ve her eğitimci için vazgeçilmez bir kaynak.   Yazar              :Haluk Yavuzer Basım             :2008 Yayınevi         :Remzi Kitabevi
DEVAMINI OKU
01/01/2008
100 Soruda Dil ve Konuşma Bozuklukları
Bu kitabın öncelikli amacı, dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerin yakınlarına bazı temel bilgiler sunmaktır.  Anne ve babaların, çocuklarının gelişimine ilişkin olarak öncelikle bekledikleri aşamalardan bir tanesi yürümeye başlamasıysa diğeri de konuşmaya başlamasıdır. Anne-baba olmanın zevkini doyurucu bir tarzda yaşamaları için çocuklarının "dillenmesi" gerekir. Çocuğun dil ve konuşmayı öğrenmesi karmaşık biyolojik ve psikolojik mekanizmalar aracılığıyla gelişir. Özellikle biyolojik mekanizmaların doğuştan (genetik) ya da sonradan çeşitli nedenlerle (örneğin geçirilen bir kazayla beyin hasarı sonucunda) bozulması dil ve konuşma alanlarında çok çeşitli sorulara yol açar.  Bu sorunlar çocuğun konuşmaya başlamada gecikmesiyle ortaya çıkar ve aile için giderek artan bir endişe kaynağı olur.   Yazarlar          : Serkan Begisu, Nezihe Çıtav, Berna Erbil, Özlem Öge Taşdoğen, Öykü Tezel, A. Banu Turan Tartop Basım Yılı       :  2008 Yayınevi          : Doğan Kitapçılık
DEVAMINI OKU
01/01/2007
Travma ve İyileşme
Şiddetin Sonuçları  –  Ev İçi İstismardan Siyasi Teröre   Vahşete verilen olağan tepki, onu akıldan çıkarıp atmaktır.  Sosyal anlaşmanın belli ihlalleri, yüksek sesle söylemek için fazlasıyla korkunçtur; bunun kelime karşılığı, ‘dile getirilemez’dir. Savaş gazileri, ev içi şiddet ve tecavüz mağdurları, çocukluk istismarı ve ensest kurbanları..."Dile getirilemeyen"in, vahşetin tanıkları... Ve taraf tutmak zorunda olan seyirciler... Failin tarafını tutmak caziptir çünkü her fail, seyircinin hiçbir şey yapmamasını ister.  Kötü olanı görmemenin, duymamanın, konuşmamanın evrensel arzusuna başvurur. Ve kuvvetli bir insan hakları hareketinin yokluğunda, aktif tanıklık süreci kaçınılmaz olarak unutmanın aktif sürecine teslim olur.  Bastırma, çözülme ve inkâr, bireysel bilinç fenomeni olduğu kadar sosyal bir fenomendir de.   Judith Lewis Herman, travmayı tıp literatüründe bir hastalık olarak kabul ettiren ve bu bakımdan tıp tarihine geçen Travma ve İyileşme adlı bu çalışmasında, özellikle ev içi ve cinsel şiddet konularına eğilirken, hiç kimsenin travmaya tek başına göğüs geremeyeceğini vurguluyor. Hastalığın doğru teşhis edilmesi, hastanın güvenliğinin sağlanması ve hastayla terapist arasındaki ilişkinin, iyileşmeye giden yolun temel basamakları olduğunu belirten Herman, geçmişte ve günümüzde gerek psikiyatri alanında, gerekse toplumsal yaşam ve hukuk düzleminde hâkim olan patriarkal anlayışın kadın sorunlarına, özellikle de kadına yönelik şiddet ve tecavüz sorunlarına eğilmede yetersiz kaldığını, hatta yanlış sonuçlara vardığını ileri sürüyor. Travma ve İyileşme, mağdurların tanıklığına başvurularak yapılmış, bu alandaki büyük boşluğu dolduracak, hem doktorların hem de konuyla ilgili herkesin okumadan geçemeyeceği kapsamlı bir çalışma..   Yazar              :Judith HERMAN Basım             :2007, İstanbul Çeviren           :Tamer Tosun Yayınevi          :Literatür
DEVAMINI OKU