Test ve Ölçekler

DANIŞMANLIK
Test ve
Ölçekler

WISC-R Zeka Ölçeği
6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans becerilerini içeren 12 alt testten oluşur. Bu alt ölçekler çocuğun genel bilgi düzeyi, işitsel algı ve dikkat, kavrama, soyut düşünebilme, görsel algı ve dikkat, görsel analiz ve sentez ve muhakeme gibi çeşitli alanlarda bilgi elde etmemizi sağlar.

DENVER Gelişimsel Tarama Testi
0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testte kaba ve ince motor beceriler, dil gelişimi, öz bakım ve sosyal becerileri ölçmek amaçlanmaktadır. Çocukların yaşlarına uygun becerilerin ne kadarını yapabildiği değerlendirilir. Bu testin sonucundan yola çıkılarak çocuğun gelişimsel tablosu ortaya konulabilmektedir.

AGTE Gelişim Testi
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Zihinsel becerileri, İnce ve Kaba Motor Beceriler, Dil Gelişimi,  Sosyal Gelişimi ve Özbakım becerileri tek tek incelenip değerlendirilir. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi
İlkokula başlayacak olan çocukların sosyal, zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak hazır olma durumlarını ölçmeyi amaçlayan yardımcı bir testtir.

CAT Çocuklar için Algı Testi
3-10 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Projektif yaklaşımlı olan bu testte resimli kartlar aracılığıyla çocuklardan hikayeler oluşturmaları istenir. Bu hikayelerle çocukların bilinçdışı süreçlerinin analiz edilerek, yaşadıkları çatışmaları ortaya çıkarabilmek ve bunlarla başa çıkabilmek için hangi savunma yöntemlerini kullandıklarını saptamak hedeflenmektedir.

LOUISA DUSS Öykü Tamamlama Testi
4-12 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan bu projektif yönelimli test yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen hikayelerden oluşur. Her bir hikaye çocuğun dünyasına ait farklı bir bilgiyi elde etmemizi sağlar. Kardeş kıskançlığı, anne babayla olan ilişkiler, korkular, kendiyle olan çatışmaları ve bu biliçdışı süreçle baş edebilmek için kullandığı savuna mekanizmaları hakkında genel bilgi edinmemizi sağlar.

RORSCHACH Mürekkep Lekeleri Testi
5-16 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan projektif bir testtir. Siyah ve renkli mürekkep lekeleri içeren kartlardan oluşmaktadır. Çocuk ve ergenin ruhsal yapısı, kendiyle yaşadığı ruhsal çatışmaları, kullandığı savunma mekanizmaları, bilinçdışı süreçleri, kişilik özellikleri, ego fonksiyonları ve temel bireysel ihtiyaçları  hakkında detaylı bilgi edinmeyi amaçlayan bir testtir.

GOOD ENOUGH Bir İnsan Çiz Testi
3-13 yaş arasındaki çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile zekası ve ruhsal yapısı hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir.

BENDER-GESTALT Görsel Motor Testi
5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Çocuklardaki öğrenme bozukluğu, algılama ve çeşitli patolojik verileri elde etmeye yarayan bir ölçüm aracıdır.