Firmalara Yönelik Hizmetler

DANIŞMANLIK
Firmalara Yönelik
Hizmetler


TEMEL YAŞAM BECERİLERİ KAZANDIRMA PROGRAMI
 

1 - PSİKOLOJİ DÜNYASI HAKKINDA

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, 11 Mayıs 2005’te ailelere, çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve kurumlara çeşitli hizmetler üretmek üzere Prof. Dr. Üstün Dökmen ve     Uzm. Psk. Süleyman Hecebil tarafından İstanbul’da kuruldu. Akademi’nin psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla 2009 Eylül ayından itibaren bu hizmetler Psikoloji Dünyası markasıyla verilmeye başlandı. Psikoloji Dünyası, psikoloji biliminin ilgi alanına giren özgün hizmetler üretmektedir.
 
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’nin bir markası olan Psikoloji Dünyası,

 • bireysel danışmanlık/psikoterapi (sosyal ilişki sorunları, cinsel sorunlar, travma terapisi, kaygı bozuklukları, panik atak, takıntılar vb.)
 • aile danışmanlığı/aile terapisi (evlilik terapisi, cinsel sorunlar, ebeveyn danışmanlığı vb.)
 • çocuk danışmanlığı ve terapisi (okul/öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, duygusal problemler, kaygı bozuklukları, zeka, gelişim ve kişilik testleri vb.)
 • kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

2 - PROJENİN ÖNEMİ VE GEREĞİ HAKKINDA
 
Temel Yaşam Becerileri Kazandırma Programı, kurumda çalışan bireylere yönelik kısa süreli seminer hizmetlerinden oluşan bir programdır.
 
Temel Yaşam Becerileri Kazandırma Programı ile,
 
İş Motivasyonu
Stres Yönetimi
Özgüven
Liderlik Beceriler
Öfke Kontrolü
Etkili İletişim teknikleri
Çalışan anne olmak
Ebeveyn-Çocuk İlişkileri
Ergenle Yaşamak
Sınav Kaygısı
konularında seminer hizmeti verilir.
 
3 - PROGRAMIN AMACI
 
Kurum çalışanlarına iş ve günlük yaşamda karşılaştıkları ve başa çıkmakta güçlük çektiği konularda seminer hizmeti sunmaktır.
 
4 - PROGRAMIN İÇERİĞİ
 
Programın amaçlarını yerine getirmek amacıyla kurum çalışanlarına kısa süreli seminer hizmeti sunulacaktır. Seminer konuları ve içerikleri, kurum çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilebilmektedir.

 
UZM. PSK. SÜLEYMAN HECEBİL EĞİTİMLERİ
 
 
ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI
 
Önleyici-koruyucu-geliştirici danışmanlık ve grupla psikoloji danışma seansları ile; çalışanlara özel yaşamlarında ve iş yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerle baş edebilme becerisini kazandırarak performanslarının etkinliğini ve verimini yükseltmek hedefleniyor.
 
Bu hizmet kapsamında; çalışanların iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri ve sorunları aşmada profesyonel yardım hizmeti verilmektedir. Bireysel psikolojik danışma yoluyla çalışanların, kendileri, aileleri, işleri ve çocukları ile ilgili sorunlarına çözümler aranmaktadır. Psikolojik danışmaya genellikle, kendini tanıma, özgüven kazanma, sosyal ilişkilerini geliştirme, aile içi ilişkiler, kaygı ve stresle başa çıkma, öfke kontrolü, iletişim becerisi kazanma, kariyer planlama, kişisel hedef ve vizyon oluşturma, çalışma ve yaşama sevincini artırma, depresyon, panik, korkular ve takıntılar gibi sorunlar getirilmektedir. Akademimizin uzman ve deneyimli psikologları ve psikolojik danışmanları tarafından verilen psikolojik danışma hizmeti akademi merkezimizde ya da hizmet alan firmanın göstereceği yerlerde gerçekleştirilmektedir.
 
Grupla Psikolojik Danışma Hizmeti
 
Grupla psikolojik danışma kapsamında; bireysel ve kurumsal değişim amaçlanmaktadır. Grupla psikolojik danışmada, bireyin kendini tanıması (iç süreçler açısından ve grupla ilişkiler açısından), grup dinamiği ile karşılaşılan güçlükler karşısında daha dirençli ve yaratıcı çözümler bulma becerisinin artırılması, grup üyelerinin kişiler arası güçlüklerden arınması, hayatın kaprisleri ve sürprizleri ile etkin şekilde baş edilmesi önemsenir.
 
Deneyimlerimiz ve uygulamalarımız Çalışan Destek Programının, motivasyon artırılmasında, çalışan bağlılığının geliştirilmesinde, iş gücü devrinin azalmasında ve verimliliğin artırılmasında etkili olduğunu göstermektedir.
 
 
ANNE-BABA EĞİTİMİ
 
Hep Sevgili Kalmak Mümkün mü? (Eşler arası ilişkiler)
 
Eğitimimizin içerdiği konu başlıkları şunlardır:
 • Sevgiden sevgiliden bizi mahrum eden ilişkisel ve kişisel sorunlar
 • Öfkemize kurban ettiğimiz ve tükettiğimiz ilişkilerimiz
 • Evliliklerde ilişkiyi zedeleyen kısırdöngüler
 • Evliliğin ilk yılları ve sonrası
 • Çocuk öncesi ve sonrası eşler arası ilişkiler (kutsa anne sendromu)
 • Evlilikte hem birey kalabilmek hem de biz olabilmek
 
DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ ETKİNLİKLERİ İLE
 
Organizasyonlarda İlişkisel ve İletişimsel Farkındalık 
 
 
Sadece ve sadece Psikoloji Dünyasına özgü bir eğitimdir. Resimden seramiğe, psikodrama etkinliklerine kadar her türlü sanatsal etkinlikten yararlanılan ve her türlü malzemenin kullanıldığı çok özel bir eğitim programıdır. Eğitim programı maksimum 24 kişilik gruplara yöneliktir ve süresi yaklaşık 4 saattir. Eğitimin amacı sanat malzemeleri ve etkinlikleri ile katılımcıların iletişimsel ve ilişkisel konularda kendini tanıması, varsa yaşadığı güçlükleri ve sorunları gerçekçi bir biçimde anlamlandırması, değişim farkındalığı kazandırılması, keyifli, eğlenceli ve tamamen interaktif alan eğitimle iletişim konusunda temel önceliklerin benimsenmesidir.
 
Eğitimimizin içerdiği bazı konu başlıkları şunlardır:
 • İş yerinde sosyometri
 • Kişisel algılarımızda "ben ve ötekiler"
 • İşyerinde yönetici-çalışan ilişkileri nasıl algılanıyor ve yorumlanıyor?
 • İlişkilerin işe ve yaşama yansımaları-sonuçları
 
DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ ETKİNLİKLERİ İLE
 
Anne – Baba – Çocuk İlişkisi

 
Boya, kil, oyun hamuru, oyuncak, her türlü resim malzemesi, atık malzemeler, kumaş, müzik, müzik aletleri, öykü, drama, beden hareketleri, kuklalar, maskeler gibi malzeme ve yöntemlerle anne – baba – çocuk ilişkisi konusunda kendi farkındalığınızı yaşayacaksınız.
 
 
KAHRAMAN BABALAR VE ÇOCUKLARI
 
Yaşamımızın ilk kahramanları, varlıkları ile bize güven veren, kocaman yürekli oyun arkadaşlarımız babalarımız. Çocukluğumuzda dünyanın güçlü kişisi babamızdı. Şimdi de çocuklarımız için biz öyleyiz. 
 
Eğitimin Amacı:
Çocuğun eğitim ve gelişiminde baba – çocuk ilişkisinin rolü ve öneminin büyük olduğu artık herkesçe biliniyor. Eğitimimizde, bilinen gerçeklerin paylaşılmasının ötesinde çocuğun babayla uzlaşması üzerinde durulacak. Eğitimde ayrıca
 
Eğitimin içerdiği bazı konu başlıkları:
 • Baba – çocuk arasında etkileşim
 • Baba – çocuk ilişkisinde kritik dönemler
 • Kişiliğin gelişiminde baba-çocuk ilişkisi
 • Cinsiyet rollerinin benimsenmesinde babanın rolü
 • Model olarak babalar
 • İdealize edilen baba
 • İçimizdeki (içsel) baba
 • Babayla uzlaşma
 • Baba – anne – çocuk üçgeninde duyguların ifade edilmesi
 • Daha etkili baba olmaya giden yollar
 • Baba olmanın babalara yararları
 
ÇOCUKLARDA ENDİŞE (ANKSİYETE)
 
Günümüzde her on çocuktan biri endişe sorunu yaşıyor. Endişe çocuklarımızın tüm yaşamını etkiliyor; Ruh sağlığını, zihinsel gelişimini, sosyal gelişimini, bağışıklık sistemini, okul başarısını, insanlarla ilişkilerini ve en önemlisi de anne ve babasıyla ilişkisini olumsuz etkiliyor.
 
Akademimizin Genel Direktörü Uzm. Psikolojik Danışman Süleyman Hecebil, “Çocuklarda Endişe (Anksiyete)”  konulu eğitimde velilerimizle bir araya geliyor.
 
Endişeli çocuk kimdir?
 • Çocukların korku ve endişelerini anlamak.
 • Endişenin formülü.
 • Çocuklarda görülen endişenin olası nedenleri ve bağlantıları.
 • Endişe türleri ve endişe bozuklukları.
 • Endişe ile baş etmede anne babanın rolü ve önemi.
 
ÇOCUKLUK DÖNEMİ KARARLARI
 
Çocukluğumuz. Geçmişte bu günümüzün belirlendiği, nasıl bir insan, nasıl bir eş ve nasıl bir ebeveyn olacağımıza karar verdiğimiz dönemlerimiz. Peki ya çocuklarımız? Onlar ne tür kararlar veriyorlar? Onların hangi kararları almasına neden oluyoruz? Uzman Psikolog Süleyman Hecebil, “Çocukluk Dönemi Kararları” konulu konferansıyla anne – baba – çocuk ilişkisini bir başka boyutta inceliyor, anne – babaları kendi çocukluk dönemlerine yolculuk yaptırarak farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyor.  

Konferans içeriğinde yer alan konu başlıklarından bazıları şunlar:
 • 0-7 yaş arasında kaydettiğimiz anne – baba ve bakım veren yetişkinlere ait duygu, düşünce ve davranışlar
 • Kaydedilen duygu, düşünce ve davranışların yıllar sonra ortaya çıkış şekilleri ve günümüze yansımaları,
 • (Olumlu / olumsuz) Bakım veren ebeveyn;
 • (Olumlu / olumsuz) Kontrol eden ebeveyn,
 • Eleştirel ebeveyn,
 • Hangi yasaklamalarımız çocuklarımıza hangi kararları aldırıyor?

PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN EĞİTİMLERİ
 
 
EMPATİK İLETİŞİM VE VAR OLMA SANATI  

Eğitimimiz, katılımcıların, günlük yaşamla ve çalışma ortamlarıyla ilgili, kaliteli yaşam stilleri konusunda bilgilenmeleri; kültürel ve kişisel boyutlardaki mevcut iletişim sorunlarını fark etmeleri ve bu sorunları giderme yollarını öğrenmeleri; empatik iletişim konusunda beceri kazanmaları; bu becerileri iş yerlerinde ve özel yaşamlarında kullanma konusunda motive olmaları; ailede ve iş yerinde sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve yaşama sevinci taşımanın önemini kavramaları amacını taşımaktadır.

Eğitimimizin içerdiği bazı konu başlıkları şunlardır
 • Günlük yaşamda ve iş ortamlarında yaşam stilleri (kuramsal ve uygulamalı),
 • Empatik iletişim (kuramsal ve uygulamalı),
 • Bir kurumda “Biz”i oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerjiyi artırmada sağlıklı iletişimin ve uzlaşmanın önemi (kuramsal ve uygulamalı),
 • İç ve dış müşteriyle ve ailede ortaya çıkan iletişim çatışmaları, çözüm yolları; çatışmaların kültürel boyutu (kuramsal)
 • Sorumluluk almanın önemi (kuramsal ve uygulamalı),
 • Yaşama odaklanmada ve stresle baş etmede kuantum mantığı (kuramsal ve uygulamalı),
 • Duyguları fark etme, ifade etme ve kontrol etme (kuramsal ve uygulamalı),
 • Motivasyonu artırma ve yaşama sevincine ulaşma yolları (kuramsal ve uygulamalı),
 • Mobbing: Farklı ile uğraşmak,
 • Öteki ile – Farklı ile uzlaşmak,
 • Müşteri ile iletişim.

EĞİTİMLERLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ve TALEPLERİNİZ İÇİN: 0 312 566 18 66 (EBRU EROĞLU )
 
Üstün Dökmen Eğitim Referansları:


Abbot İlaç Ford Otosan Pamukbank
Abdi İbrahim İlaç Frito Lay Rehau Polimeri Kimya
Adil Işık Garanti Bankası Rexam Paketleme
Ak Sigorta Garanti Ödeme Sistemleri- Bonus Sabancı Holding
Akbank GATA Sanovel İlaç
Ali Raif İlaç Genel Sigorta Santafarma İlaç
Arçelik Global Bilgi Siemens
Avea Halkbank Siemens Businnes Service
Axa Oyak Sigorta Hempel Sodexo
Beko İgdaş Tansaş
Bilim İlaç İnci Ayakkabı TEB Sigorta
Boehringer-İngelheim İlaç İston Temsa
Bosch Karadeniz Ereğli TED Koleji TÜPRAŞ
BSH-Bosch Siemens Kelebek Mobilya Türk Sped
Canpa İzolasyon Koç Holding Türk Tuborg
Dedeman Otel Lacoste Turkcell
Demirdöküm Marks & Spencer Türkiye İş Bankası
DHL Worldwide Express Mc Donald's Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası
Digiturk Mercedes Benz Türk Unilever
Dışbank Meteksan Yapı Kredi Bankası
Doğu İlaç Migros Yapı Kredi Emeklilik
Eczacıbaşı İlaç Nike Yaşar Holding
Eczacıbaşı Vitra Nova Nordisk İlaç Yünsa
Ereğli Demir Çelik Orhan Holding Yurtbay Seramik
Fako İlaç Otosan Zorlu Holding
Finansbank Oyakbank