Bireysel Danışmanlık

DANIŞMANLIK
Bireysel
Danışmanlık

Bugün sosyal yaşamın gündemini oluşturan problemlerin önemli bir kısmı psikolojik kökenlidir. Kişinin psikolojik problemleri ile ilgili bir yardım almaya yönelmesi ya da yönlendirilmesi, çoğunlukla şu üç temel duygulanımda yaşadığı rahatsızlığının belirli bir seviyenin üzerinde seyretmesiyle belirir: üzüntü, kırgınlık ve endişe. Burada belirleyici olan bu duygulanımları yaşamak veya yaşamamak değil ancak günlük yaşantının akışını engelleyecek ölçüde rahatsızlık verici bir seviyede yaşıyor olmaktır. Zira hepimiz zaman zaman, hatta sıkça farklı ya da benzer durumlar karşısında üzüntü, kızgınlık ya da endişe duyarız. Kişi bir tehlike ile karşı karşıya ise endişelenir; zihni, kaybı ile meşgulse üzüntü duyar; ya da suçlu olarak gördüğü kişinin kabul edilemez davranışına odaklanmışsa kızgınlık duyar. Psikolojik değerlendirme bu duygulanımların ve eşlik eden düşüncelerin kişiye verdiği rahatsızlığın boyutu ve beraberinde sergilenen anlamlı ancak işlevsel olmayan davranış biçimleri doğrultusunda yapılır.
Bireysel Danışma Hizmetine ihtiyaç olup olmadığını anlamak için aşağıdaki nedenlere bakmak yararlı olabilir.
Bunlar :

 • Herhangi bir tibbi rahatsızlığa bağlı olmayan nedenlerle, kendini çok yorgun ve güçsüz hissetmek
 • Daha önce keyif alınan faaliyetlerden artık keyif alamayığ, kendine, yaşama ve geleceğe ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olmak
 • İntihar düşüncelerinin olması
 • Günlük işleri yapmada ve sorumlulukları yerine getirmede isteksizlik, odaklanma zorluğu, güçsüzlük hissi
 • Endeşe, korku ya da isteksizliğe bağlı daha önce kaçınılmayan sosyal ortamlardan, kalabalık ortamlardan ya da kişilerden kaçınma
 • Zaman zaman beklenmedik, birden gelen hızlı kalp atışı, nefes darlığı nöbetleri ile birlikte yaşanan "bayılacağım/kal krizi geçireceğim" kaygısı duyma
 • Yoğun ana, baba, çocuk, eş vb. gibi yakınları kaybetme kaygısı
 • Yoğun el yıkama, temizlik, kontrol etme gibi takıntıların olması
 • Kişide travma yaratan bir olay sonrasında yoğun duygusal sıkıntıyla birlikte sık sık geriye dönüşler ve kabuslarla travna yaratan olayın hatırlanması ve aşırı tetikte olma ve aşırı ürkme hali
 • Terkediliş sorunları, dengesiz ve yıpratıcı ilişkiler, kendini boşlukta hissetme
 • Düşünce içeriğindeki karışıklıklar dahilinde, aynı ortamda bulunduğu kişilerin duymadığı sesleri işitmek, görmediği şeyleri görmek
 • Düşünce işleyişindeki bozukluklar dahilinde ani ve istemsiz düşüncelerin başkalarınca aklına yerleştirildiği sanrısı; konuşmanın anlaşılması zor bir içerik ve akışta gerçekleşmesi